Posts by Editor

110 of 154 items

Avviżi – mis-16 sat-22 ta’ Diċembru 2019

by Editor

Matul din il-ġimgħa nkomplu nħejju ruħna għall-Milied billi flimkien nieħdu sehem fin-Novena tal-Milied.    It-Tnejn 16 It-Tnejn, fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 1 u 2 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali. Waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għall-qrar.   It-Tlieta 17 Fis-5:45, […]

Avviżi

by Editor

It-Tlieta 9 7.30pm fil-Knisja  taż-Żebbiegħ ħin ta’ Qrar u riflessjoni. Inħeġġu biex kull wieħed u waħda minna f’dan iż-żmien jersaq jiċċelebra s-sagramet tal-qrar. L-Erbgħa 10 Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa jiltaqa’ fis-7.15pm fl-Oratorju. Il-Ħamis 11 Wara l-quddiesa tas-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu ħin ta’ talb animat bi preparazzjoni għall-Jum tad-Duluri. Il-Ġimgħa 12 Jum ta’ Devozzjoni lejn […]

Avviżi – mill-Ħadd 17 sal-24 ta’ Marzu 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Ikollna l-Eżerċizzi tar-Randan għall-Miżżewġin mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.00pm, fil-Knisja  Parrokkjali, immexxi Dun Joe Mifsud. L-Erbgħa 20 Se ssir il-laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm. It-Tfal tal-Year 5 jersqu għas-sagrament tal-Qrar, fil-Knisja Parrokkjali fl-4.30pm. Il-Ħamis 21 Wara l-Quddiesa issir l-adorazzjoni tal-Ħamis. Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa ma jsirx ħabba l-eżerċizzi Il-Ġimgħa 22 Jsir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn 4 Filgħodu l-uffiċju se jkun magħluq. Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Lazzru Pisani. Toroq Majjestral u Barbara se jsiru darb’oħra. L-Erbgħa 6 Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-7.00am nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ Penitenzjali mill-Knisja Parrokkjali u jagħdi minn toroq Dun […]

Avviżi – mil-10 sas-17 ta’ Frar 2019

by Editor

Il-Ħadd Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ejjew niċċelebraw il-fidi filwaqt li ngħixuha. It-Tnejn 11 Fis-7.15pm se jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju. L-Erbgħa 13 l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-6.00pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Issir il-Quddiesa tat-13 tax-xahar fl-Oratorju fis-7.00pm. Għaldaqstant, ma ssirx il-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja. Il-Ħamis 14 Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Sir Harry Luke (minn ta’ Mrejnu sa Triq […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Frar 2019

by Editor

il-Ħadd Fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi. It-Tnejn L-Ufficju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ. L-Erbgħa Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.  l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Il-Ħamis Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis mistednin mmorru nagħmlu Quddiesa u mument ta’ Adorazzjoni […]

Avviżi – mis-27 ta’ Jannar sat-3 ta’ Frar 2019

by Editor

Is-Sibt biss Ilejla Fis-7.30 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Koppji Miżżewġin fl-Oratorju. Is-Sibt u l-Ħadd sa tad-9.00am Għada /illumil-Ħadd fil-Kunsill Lokali fl-10.15am ser issir taħdita dwar il-biedja f’Malta inħeġġukom biex tattendu. Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nkomplu bit-Tberik tal-Familji. Kien pożittiv ħafna li din il-Ġimgħa ltqajna ma’ diversi familji li kienu preżenti flimkien għad-tberik. Kien hemm xi ftit […]

Avviżi – mit-20 sas-27 ta’ Jannar 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nibdew l-ewwel parti tat-Tberik tal-Familji. Huwa mument importanti fejn is-saċerdot jiltaqa’ mal-Familja Kollha. B’differenza mis-snin ta’ qabel, ħassejna l-ħtieġa li nbidlu l-ħinijiet, biex b’hekk ikun aktar possibbli li niltaqgħu mal-membri kollha tal- familja. Għaldaqstant se niltaqgħu magħkom wara s-6.00pm. Tifhmu li l-ħin huwa limitat – imma se nagħmlu ħilitna biex […]

Avviżi – mit- 23 sat-30 ta’ Diċembru 2018

by Editor

It-Tnejn 24 Nibdew niċċelebraw it-Twelid tal-Mulej, billi nersqu għall-qrar. Filgħodu se jkun hawn saċerdot għall-qrar fil-ħinijiet tal-Quddiesa. Fil-5.00pm se jkun hawn saċerdot barrani għall-qrar. Inħeġġukom biex nieħdu l-opportunità u nersqu lejn is-sagrament tal-Qrar. Fis-6.15pm niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejl tal-Milied tibda b’għanjiet mill-Kor Parrokkjali, Drama riflessiv fuq il-Misteru tal-Milied miż-żgħażagħ u l-Prietka tat-Tifel. Fl-12.00am toħroġ il-Quddiesa. Il-Knisja tiftaħ […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir Party tal-Milied għat-tfal tal- Year 4, 5, u 6  fl-Oratorju. Infakkarkom li minkejja li saru l-Parties tal-Milied, matul din il-Ġimgħa xorta waħda ssir id-Duttrina. Matul il-Ġimgħa din il-Ġimgħa niċċelebraw n-novena tal-Milied. Tajjeb li nieħdu sehem ħalli nippreparraw ruħna kif jixrqa biex niċċelebraw il-Festa tal-Milied  Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata mill-Kummissjoni Liturġija u […]