Posts by Dun George Schembri

110 of 11 items

Avviżi – mill-Ħadd 19 sal-25 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Is-Sibt/ il-Ħadd Inkomplu niċċelebraw flimkien il-festa ta’ Santa Marija: Għada/Illum Fis-6:00pm Quddiesa bit-Tieni Għasar minn Patri Karm Borg mssp u fis-7:00pm Tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija.   It-Tnejn 19 l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.   Il-Ħamis 22 Jaħbat il-50 sena mill-mewt ta’ Mons. Edgar Salomone. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun b’suffraġju għar-Ruħu.   […]

Avviżi – mill-Ħadd 11 sal-18 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd, 11 t’Awwissu Fit-8.00pm Lejla Storika permezz ta’ Teatru Grieg fuq iz-Zuntier li tfakkar parti mill-ġrajja tal-parroċċa tagħna. Inħeġġu ħafna biex niġu u nieħdu sehem f’din il-lejla storika: ġibu magħkom it-tfal biex inrawwmu fihom sens ta’ apprezzament li dak li l-parroċċa tagħna għaddiet minnu. It-Tnejn, 12 t’Awwissu Niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ fil-Quddiesa tas-7:00pm li se tkun […]

Avviżi – mill-Ħadd 4 sal-11 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 4 Infakkru Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-Quddiesa tal-10:30pm tkun bis-sehem tas-soċjetajiet ċiviċi tal-Parroċċa tagħna. Jiċċelebrata l-Quddiesa Dun Noel Vassallo. Filgħaxija: wara l-Quddiesa tal-5:00pm, tibda l-attività annwali Lejla Mġarrija, Nħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 5 Naprezzaw il-Knisja Universali l-quddiesa ta’ filgħaxija tkun iċċelebrata mill-Komunità Griega Kattolika-Maltija. It-Tlieta 6 Għall-Quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu l-Kumitat u r-residenti taż-żona […]

Avviżi – mill-Ħadd 28 ta’ Lulju sal-4 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 29 Issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Familja, fis-6.00pm fid-Dar Parrokkjali.   It-Tlieta 30 Fis-7:00pm ssir il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma fl-Oratorju. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.     L-Erbgħa 31 Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal.   Fit-7:45pm ħdejn is-Salib tal-Knisja se ssir laqgħa soċjali  għal dawk involuti fil-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 21 sat-28 ta’ Lulju 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 22 Issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fl-10.00am fl-Uffiċċju Parrokkjali.   Issir l-Laqgħa tal-Katekisti fl-4.30pm fl-Oratorju. It-Tlieta 23 Fil-5:30 ssir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   Fis-7:00pm ssir il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma fl-Oratorju. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.   L-Erbgħa 24 Fis-12:45pm ħarġa għall-abbatini, nitilqu mill-Bus Stop ta’ fejn l-Iskola.   Ikompli Klabb Sajf fil-5pm […]

Avviżi – mill-Ħadd 14 sal-21 ta’ Lulju 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 15 Issir il-Laqgħa Ewkaristika Marjana Fl-Oratorju, fis-7.00pm.   It-Tlieta 16Jibdew il-laqgħat taż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma. Inħeġġuhom biex jattendu u jieħdu sehem.   l-Erbgħa 17 Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal fil-Knisja Parrokkjali. Fil-5.00pm ikun hemm il-Kor tat-tfal.   Se ssir it-3 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Lajċi kollha, b’mod speċjali […]

Avviżi – mill-Ħadd 7 sal-14 ta’ Lulju 2019

by Dun George Schembri

It-Tlieta 9 Fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, li għaliha hu ddedikat dan iċ-ċimiterju, nhar it-Tlieta 9 ta’ Lulju se ssir quddiesa fis-7pm. Fis-6.45 jingħad ir-Rużarju. Dakinhar mhux se ssir il-quddies tas-7.00pm fil-Knisja. L-Erbgħa 10 Ikompli Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Wara Klabb Sajf, Fis-7pm ssir quddiesa għat-Tfal fil-Knisja Parrokkjali. Għal nhar l-Erbgħa biss, it-tfal tal-Kor ma jiltaqgħux. […]

Avviżi – mill-Ħadd 30 ta’ Ġunju sas-7 ta’ Lulju 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 1 Se mmorru nagħtu daqq t’id fid-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi nhar 1 ta’ Lulju. Min hu interessat jagħti ismu lil Maria Camilleri.   L-Erbgħa 3Se jibda Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Dawk kollha li huma involuti fil-Kor tat-Tfal, il-prova tal-Kant se ssir mal-attivitajiet ta’ Klabb Sajf fil-5.00pm fl-Oratorju stess.   Matul din il-ġimgħa nħeġġu aktar Tfal […]

Avviżi – Mill-Ħadd 23 sat-30 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd  23 Niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u id-Demm ta’ Ġesù – Corpus – Il-Quddiesa tal-5.00pm tkun kantata u wara toħroġ il-Purċissjoni bis-S. Sagrament bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq S. Marija u Triq Fisher. Tajjeb li nilqgħu fit-Toroq tagħna lil Ġesù Ewkaristija bil-preżenza tagħna.   Il-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 16 sat-23 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 16 Fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Fid-9.00am jiftaħ l- Oratorju. Fl-10.00 nibdew mixja lejn il-Knisja fejn imbagħad fl-10.30am niċċelebraw l-Quddiesa. Nitolbu għat-tfal kollha li f’dan il-jiem se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. It-Tnejn 17 Mill-5.00pm sa 6.00pm se jsir l-Party għat-Tfal tal-Praċett fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun fiċ-ċimiterju mhux fil-Knisja biex nitolbu għall-erwieħ tal-Missirijiet mejtin. L-Erbgħa 19 […]