Posts by Dun George Schembri

110 of 28 items

Avviżi – mid-9 sas-16 ta’ Frar 2020

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 9 Għada/Illum fil-10.30pm hemm laqgħa kulturali fil-Bini tal-Lokali. It-Tnejn 10 Festa tan-nawfraġju ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl, l-Quddiesa se jkun bħal tal-Ħadd.   Qed jiġi organizzat Pellegrinaġġ għall-Gżejjer ta’ San Pawl. Il-postijiet huma limitati, wieħed jista jinkiteb għand il-Kappillan. Dettalji man-notice board.     It-Tlieta 11 It-Tifkira tal-Ewwel dehra tal-Madonna tal-Lourdes. Fil-Quddies se nagħmlu […]

Avviżi – Mit-8 sal-15 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

l-Erbgħa 11 Ikompli l-Kors ta’ Spiritwalitá fl-Oratorju fis-7.30pm   Il-Ħamis 12 Fis-7.00pm issir l-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju, fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa immedjatament isir il-laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent.  Dawk li jattendu l-grupp EBDA jiltaqgħu għal din il-laqgħa. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju   . Il-Ġimgħa 13 Mis-6.00 sal-ħin tal-Quddiesa se […]

Avviżi – mill-1 sat-8 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 1 Nibdew iż-żmien tal-Avvent. Inħeġġu minn issa biex ngħixu dan iż-żmien speċjali. Fuq il-fuljett Flimkien hemm programm sħiħ tal-attivitajiet għax-xahar ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex nattendu.   It-Tnejn 2 Se Inkomplu biż-Żjajjar tal-Familji fit-toroq Alwiza u Spika.   L-Erbgħa 4 Se ssir laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent, wara il-Quddiesa […]

Avviżi – mill-24 ta’ Novembru sal-1 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 25 L-Uffiċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.   Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Andrea Deguara. It-toroq Alwiza u Spika isiru l-ġimgħa d-dieħla   L-Erbgħa 27 Fid-9.00am jsir Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju minn nisa tal-Azzjoni Kattolika. F’każ ta’ xita jsir kollox l-Knisja.     Fis-7.30pm ikompli l-kors tal-Ispirtwalità fl-Oratorju.   Fis-7.30pm, Laqgħa […]

Avviżi – mill-Ħadd 17 sas-24 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 17 Il-Ġbir tal-Quddies qed issir b’risq l-iskejjel tal-Knisja. It-Tnejn 18 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Amaroz, Aruna u Plejju.   It-Tlieta 19 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Magħkuba   L-Erbgħa 20 Il-Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju, fit-3.00pm. Fis-7.30pm, Laqgħa Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina, fl-Oratorju   Il-Ħamis 21/Il-Ġimgħa […]

by Dun George Schembri

Matul din il-Ġimgħa Ġimgħa Familja mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 18 ta’ Novembru. Se tkun ġimgħa ta’ formazzjoni b’diversi kellima u suġġetti varji. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Matul din il-ġimgħa ma jsir l-ebda laqgħa jew attività oħra fil-parroċċa.   It-Tnejn 11 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Karameli, Fdal Puniku […]

Avviżi – mill-Ħadd 3 sal-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 3Fl-4.00pm, Pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju, fil-5.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u wara t-tberik tal-oqbra. F’każ ta’ maltemp issir kollox il-Knisja.   It-Tnejn 4Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Ganfra   It-Tlieta 5 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq l-Istaġuni   Is-Sibt 9Talb għall-Qdusija tal-Kleru;  transport minn quddiem il-Knisja fit-8.00pm   Avviżi oħra […]

Avviżi – Mill-Ħadd 27 t’Ottubru sal-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 27Se tkun iċċelebrata l-Festa tal-Madonna f’Binġemma: fl-4.30pm se ssir il-purċissjoni u fil-5.30pm Quddiesa. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 28Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Mqades (minn Sebħ sa S. Anna), Ġulepp u Ħarruba.   Il-lezzjonijiet tal-Kitarra fil-5.30pm, fl-Oratorju. L-Erbgħa 30 Se ssir il-laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija fil-Uffiċċju Parrokkjali fit-7:40pm. Il-Ħamis 31 Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha […]

Avviżi – mill-Ħadd 20 sas-27 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 20 Fl-Oratorju qed ttitella’ Kummiedja (illum is-Sibt fit-7:45) l-Ħadd fis- 6.30pm. Inħeġġukom sabiex tattendu. It-Tnejn 21 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Vanilja.   Il-lezzjonijiet tal-Kitarra fil-5.30pm, fl-Oratorju. Fis-7:30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja. Il-Ġimgħa 25 Se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   Avviżi oħra Matul din il-ġimgħa l-istreet Helpers l-Envelope tal-Missjoni. Inħeġġukom tkunu Ġenerużi.

Avviżi – mill-Ħadd 13 sal-20 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 14Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Melissa, Sebħ u Misq.   L-lezzjonijiet tal-Kitarra se jibdew isiru nhar ta’ Tnejn u mhux nhar ta’ Tlieta fil-5.30pm, fl-Oratorju.   Fis-7:00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika Marjana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa 16 Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm Il-Ġimgħa 18 It-Tqarbin tal-Morda, it-tieni Grupp Is-Sibt 19 […]