Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-4 sal-10 ta’ Diċembru 2023

Illum huwa l-ewwel Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am. Il-Ħamis 7 ta’ Diċembru filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju. Fl-4.45pm isir it-tluq mill-Pjazza għal dawk it-tfal li ser jattendu għall-attività djoċesana ġewwa l-Kalkara. Fis-6.30pm ser ssir adorazzjoni b’talb għall-vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtu. Il-Ġimgħa 8 …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mill-20 sas-27 ta’ Frar 2022

It-Tlieta 22 ta’ Frar ikompli  l-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, fl-Oratorju fis-6.30pm. Il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, għalissa, se jsiru kull nhar ta’ Ħamis, fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Il-Ħamis, 24 ta’ Frar wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna l-adorazzjoni tal-Ħamis, fejn se nitolbu għall-vokazzjonijiet. Il-Ġimgħa, 25 ta’ Frar, se ssir l-adorazzjoni fil-5.00pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-26 ta’ Diċembru 2021 sat-2 ta’ Jannar 2022

Matul din il-ġimgħa inkomplu niċċelebraw żmien il-Milied: It-Tlieta, 28 ta’ Diċembru Niċċelebraw dan iż-żmien fil-Knisja ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ. Fil-5.00pm issir siegħa Adorazzjoni u fis-6.00pm ikollna l-prietka tat-tfal, Għanjiet tal-Milied u Quddiesa.     L-Erbgħa, 29 ta’ Diċembru Nibdew 3 t’ijiem ta’ Adorazzjoni fil-parroċċa tagħna. Wara l-Quddiesa tas-7.30am jiġi espost Ġesù Ewkaristija. Fit-3.00pm issir it-Talba …