It-Tnejn
Fl-4.30pm  sas-6.00pm  fil-Maħżen it-tfal ta’ year 1,2 u 3 ikollhom il-Party tal-Milied.

L-Erbgħa
Fis-9.30am dawk li se jieħdu sehem fil-Presepju ħaj għandhom laqgħa fil-Maħżen.

Nhar l-Erbgħa, 13 tax-xahar issir laqgħa Ewkaristika Marijana fl-Oratorju fis-7.00pm.

Il-Ġimgħa
Nibdew bin-Novena tal-Milied, fil-quddies tas-6.30pm.

Is-Sibt
Tkompli il-katekeżi tal-Avvent fil-quddiesa tas-6.30pm.

Il-Ħadd
Nhar il-Ħadd li ġej il-quddiesa tal-10.30am tkun animata mit-tfal. Waqt din il-Quddiesa ssir play qasira tal-Milied u jsir ukoll it-tberik tal-Bambini. Fl-aħħar tal-Quddiesa t-tfal jingħataw qagħqa tal-Għasel.

Avviżi oħra:

Nixtiequ nifirħu lil Dun Edgar Vella li ġie maħtur Monsinjur tal-Kattidral.

Hija Xewqa tal-Katekisti biex ma jingħatawx rigali mit-tfal. Il-Katekisti jafu li dan huwa sinjal ta’ apprezzament mit-tfal, imma jippreferu li r-rigal li jingħataw tkun l-attendenza regolari għad-duttrina.

Nhar il-Ġimgħa fil-5.30pm tiftaħ l-attività soċjo-reliġjuża Il-Milied fl-Imġarr – f’presepju ħaj.

Nhar il-Ħadd li ġej tal-Banda se jmorru ġurnata Għawdex. Tistgħu tinkitbu għand xi membru tal-Kumitat.

Il-ġabra tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €660. Grazzi ferm lil Kulħadd.

Din il-ġimgħa benefattur għamel l-offerta ta’ €5000 għall-orgni l-ġdid. B’hekk inġabret is-somma kollha. Grazzi ferm lil kull min ta sehemu.