Il-Ħadd
Infakkru li għada/llum il-Quddiesa tal-10 se jkun amministrat is-sagrament tal-Ewwel Tqarbina.
It-tfal jinġabru l-Oratorju fl-10.00am

It-Tnejn
Il-Parroċċa toffri party għat-tfal kollha tal-Praċett. Jiltaqgħu l-Maħżen Assunta fl-4.30pm.

It-Tnejn ukoll fis-6.00pm jiltaqa’ l-Grupp tal-Katekisti.

It-Tlieta
fit-8:00pm laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju.

L-Erbgħa
Nhar l-Erbgħa fis-7.30 tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fis-Sagristija.

Il-Ġimgħa
Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot.

Il-Ħadd
Huwa jum il-Missier – il-Quddiesa tal-10.30am tkun annimata mit-tfal.

Filgħaxija, wara l-quddiesa tas-6.00pm, toħroġ il-purċissjoni bis-sagrament li tgħaddi minn dawn it-toroq:
Kbira, Vitale, San Pawl, Sir Harry Luke għall-Knisja. Tkun ħaġa sabiħa min jista’ jżejjen l-gallarija.

Avviżi oħra

Kull nhar ta’ Tnejn, wara l-Quddiesa ta’filgħaxija jkun hawn rehearsal tal-Kor.
Nistiednu tfal u kbar jingħaqdu mal-kor biex inkomplu nsebbħu l-liturġija.

L-Għaqda tal-Armar tal-Festa ser torganizza BBQ il-bajja tal-Ġnejna nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju.
Inkitbu sa nhar l-Erbgħa. Jiġi provdut transport għal min jinħtieġu. Aktar dettalji fuq il-posters.

Nhar l-Erbgha 5 ta’ Lulju jibda Klabb Sajf Flimkien, attivita’ għat-tfal minn yr 1 sa yr 6.
Din is-sena se jkollhom teacher tal-Arkett. Inħeġġu t-tfal kollha japprofittaw ruħhom minn
din l-opportunità u jitgħallmu s-sengħa tal-arkett. Tistgħu tinkitbu fis-sagristija.

Nhar it-Tnejn 26 ta’ Ġunju fit-8:30am l-Azzjoni Kattolika Nisa jmorru jgħinnu d-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi.
Min jixtieq jingħaqad magħhom ikellem lil Maria Camilleri.