It-Tnejn
Fl- 4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti.

It-Tlieta
Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju.

L-Erbgħa
Fl-3.00pm fl-Oratorju jkun hemm quddiesa għall-Anzjani

Il-Ħamis
Fis-7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Festa fis-sagrestija

Il-Ġimgħa
Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot

Il-Ħadd li ġej
KRISTU RE u GĦELUQ TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-Quddiesa 10.30am tkun animata mill-Koppji Miżżewġa.

Avviżi Oħra:

Mit-Tnejn 14 sal-Ġimgħa 18 : Il-Kummissjoni Familja Mġarr qed torganizza ĠIMGĦA
FAMILJA għall-koppji Miżżewġa u għal dawk l-għarajjes li resqin għaż-Żwieġ Nisrani.

It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa fis-7.30pm fl-Oratorju jkun hemm taħdita minn P. Elia
Vella OFM Conv li jitkellem dawr ir-relazzjoni bejn il-miżżewġin.

P. Elia kulħadd sema bih u żgur li l-kelma tiegħu tista’ tgħin lil miżżewġin kollha.

Il-Ħamis fis-7.30pm naraw Film dwar ir-relazzjoni fil-Familja u wara ssir diskussjoni
qasira.

Il-Ġimgħa fis-7.30pm nagħmlu quddiesa u riċeviment tat-Tieġ Malti.
Nixtiequ nistiednu lil koppji u għarajjes kollha b’mod speċjali li dawk li ltaqgħu,
nnamraw u jżżewġu jew għamlu it-tieġ tagħhom fl-Oratorju.

Għal-aktar dettalji nitolbukom issegwu l-programm li rċevejtu fi djarkom flimkien mall-
magażin “Flimkien”

Dan ix-xahar il-laqgħa Ewkaristika Marjan mhux ħa ssir biex tkunu tistgħu tattendu għal
Ġimgħa Familja li ħa ssir din il-ġimgħa fl-Oratorju.

Nhar l-Erbgħa fil-9.00am tal-Banda se jorganizzaw Coffee Morning. Min hu interessat
jinkiteb għand il-membri tal-Kumitat.

Is-Sibt li ġej l-Grupp Patrimonju u Armar Festa qed jorganizza “Torta Night” b’risq l-Armar
fil-Maħżen. Dettalji fuq il-posters.

Il-Ħadd li ġej fil-11.00am fil-knisja ta’ Binġemma ikun hemm quddiesa bl-Ispanjol.

Il-ġabra Speċjali li saret nhar il-Ħadd kienet ta’ €740.00. Nirringrazzjawkom mill-qalb