It-Tnejn
Din Il-Ġimgħa inkomplu n-Novena bi tħejjija għall-Milied. Għada t-Tnejn, fid-9.15am ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal tal-Iskola.
Filgħaxija bejn 4.30pm u s-6.00pm, fil-Maħżen ikun hemm il-Party għat-tfal ta’Year 4, 5 u 6.

L-Erbgħa
Fis-9.00am in-nisa tal-Azzjoni Kattolika, jiltaqgħu għall-ħin ta’ Adorazzjoni
għand is-Sorijiet u wara jiltaqgħu mal-anzjani tad-Dar.

Il-Ġimgħa
Filgħodu jsir it-tqarbin tal-Morda, r-raba’ grupp, minn saċerdot.

Filgħaxija, mis-6.00pm ’il quddiem, bi tħejjija għall-Milied, ikollna konfessur
barrani għall-qrar.

Is-Sibt
Issir l-aħħar katekeżi tal-Avvent fil-quddiesa tas-6.30pm. Wara l-quddiesa,
jiġifieri għal xi 7.15pm, tibda l-purċissjoni tal-Bambin mit-tfal tal-Parroċċa, li
tgħaddi minn Triq Sir Harry Luke, iddur għal Triq San Pawl u tieqaf quddiem
id-Dar Parrokkjali fejn ikun hemm ċelebrazzjoni ta’ ferħ mit-tfal kollha. Wara
ninżlu minn Triq Dun Edgar sal-Knisja.

Il-Ħadd
Nhar il-Ħadd li ġej, lejliet il-Milied, quddies bħal ta’ nhar ta’ Ħadd, u fil-11.00 ta’ billejl tibda l-funzzjoni tal-Milied. Għalhekk nhar il-Milied ma jkunx hawn
quddiesa tal-5.30am.

Avviżi oħra
Kull min jixtieq ikollu sehem fit-Tiżjin tal-artal għall-festi tal-Milied, jista jħallas punzjetta li tqum €4.

Din Il-Ġimgħa qegħdin jinġabru l-biljetti tal-lotterija tal-Milied għall-Patrimonju u Festa.

Din il-Ġimgħa tkompli l-attività soċjo-reliġjuża Il-Milied fl-Imġarr – f’presepju ħaj mill-Ħamis sas-Sibt.

Nhar il-Ħadd li ġej tal-Banda qed jorganizzaw Coffee Morning. Tistgħu tinkitbu għand xi membru tal-Kumitat.

L-ikla tal-Ewwel tas-Sena għal dawk li jkunu weħidhom. Il-Kappillan qed jistedinhom għal ikla b’xejn d-dar tiegħu, nhar l-ewwel tas-sena fil-11.30am.