Ħadd
Għada/Illum issir fiera fejn il-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-1.30pm.

It-Tnejn
Fl-4.30pm se ssir l-laqgħa tal-Katekisti fl-Uffiċju Parrokkjali

 Fis-7.00pm se ssir laqgħa ta’ tħejjija għan-Novena tal-Milied fil-Knisja. Jieħdu sehem dawk il-gruppi kollha li huma nvoluti fl-animazzjoni tan-Novena. (ara Pagna 2. ta’ Dawl il-Punent)

 Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor.

It-Tlieta
Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna Servizz Penitenzjali, b’konfessuri barranin għall-Qrar.

L-Erbgħa
Issir il-laqgħa tal-Anzjani fit-3.00pm fl-Oratorju.

 Fl-4.30pm fil-Knisja se jkollna l-qrar għat-tfal tal-year 3. Inħeġġu l-ġenituri ġibu t-tfal għal dan is-sagrament.

Mill-ġdid, fis-7.00pm isiru l-provi tal-Kor.

Il-Ħamis
Issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divna fl-10.00am fil-Knisja.

Fis-7.00pm se ssir Adorazzjoni bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tal-Ħidma tal-Kappillan il-ġdid. Kulħadd mistieden b’mod speċjali l-gruppi u l-għaqdiet kollha tal-Parroċċa.

Il-Ġimgħa
Isir it-Tqarbin tal-Morda, l-1 grupp minn saċerdot.

Is-Sibt
Niċċellebraw l-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni u l-Bidu tal-Ħidma ta’ Dun Ġorġ bħala l-Kappillan tal-Parroċċa tagħna.

 Il-Quddiesa tas-7.30am ma ssirx. Fid-9.00am nistiednu l-għaqdiet kollha fejn l-Oratorju biex flimkien mal-Kappillan jimxu flimkien lejn il-Knisja. Mistiedna speċjali ż-żgħażagħ li din is-sena se jgħamlu l-griżma tal-Isqof u ż-żgħażagħ tal-oratorju biex jiltaqgħu personalment ma’ Monsinjur Arċisqof.

 Fl-10.00am tibda l-quddiesa immexxija minn Monsinjur Arċisqof. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem.

 Fis-7.30, fil-Knisja se jkun organizzat The International Choir Festival.

Avviżi oħra
Seek the Challenge huwa live-in li s-Seminarju qiegħed jorganizza bejn l-14 u s-16 ta’ Diċembru, għall-ġuvintur minn sittax-il sena ‘il fuq. Dawk kollha interessati ikelmu lil Kapillan għal aktar dettalji.