It-Tnejn

Fl-4.30pm se ssir Party tal-Milied għat-tfal tal- Year 4, 5, u 6  fl-Oratorju.

Infakkarkom li minkejja li saru l-Parties tal-Milied, matul din il-Ġimgħa xorta waħda ssir id-Duttrina.

Matul il-Ġimgħa din il-Ġimgħa niċċelebraw n-novena tal-Milied. Tajjeb li nieħdu sehem ħalli nippreparraw ruħna kif jixrqa biex niċċelebraw il-Festa tal-Milied

 Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata mill-Kummissjoni Liturġija u l-Kummissjoni Djakonija. Wara jkollna ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

It-Tlieta
Il-Quddiesa tan-Novena tkun animata mill-grupp tal-letturi. Wara jkollna ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

L-Erbgħa
Il-Quddiesa tan-Novena tkun animata mill-Istreet HelpersWara jkollna ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

Il-Ħamis

Il-Quddiesa tan-Novena tkun animata mill-Abbatini. Wara jkollna ftit ħin ta’ Adorazzjoni.

Wara l-Quddiesa ssir Lectio Divina bi tħejjija għall-Festa tal-Milied.

Il-Ġimgħa

Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-2 grupp minn saċerdot.

Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata miż-żgħażagħ. Wara il-Quddiesa ż-żgħażagħ għandhom attività fl-Oratorju.

Is-Sibt
Fis-6.15 niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa. Hekk kif tispiċċa l-Quddiesa ta’ Filgħaxija aħna lkoll mistiedna biex nilqgħu fostna fil-Knisja l-Purċissjoni tal-Bambin.

 Nistidnu l-itfal kollha flimkien mal-ġenituri u qraba biex nieħdu sehem fid-Dimostrazzjoni/Purċissjoni tal-Bambin mill-Oratorju sal-Knisja Parrokkjali. Fis-6.15pm ninġabru fejn l-Oratorju. Il-purċissjoni se tagħdi minn Triq San Pawl, Triq San Pietru u Triq Fisher għal-Knisja. Fil-Knisja se jkollna programm qasir ta’ għanjiet u poeżiji tal-Milied.

Il-Ħadd
Il-Quddiesa tal-10.30 se tkun dik tan-Novena u se tkun animata mill-gruppi tal-Ħniena Divina, mill-Ministri strodinarji tat-tqarbin u mill-Azzjoni Kattolika

 Bħala parti mit-tħejjija tagħna għall-Milied, nhar il-Ħadd filgħaxija se nagħmlu żjara fid-Dar tal-Kleru. Tluq fl-4.00pm minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jiġi jagħti d-dettalji tiegħu fis-Sagristija.

Avviżi oħra
Matul din il-Ġimgħa sar kors tal-First Aid lil madwar 15 –il operatur pastorali tagħna. Aħna nħossu responsabbilità li nagħtu servizz b’mod xieraq u kif suppost lil kull min jirċievi servizz mill-parroċċa tagħna. Il-parroċċa sponsorjat hi stess dan il-kors. Min jixtieq jagħti xi għajuna finanzjarja għall-ħidma pastorali ġentilment kellmu lill-Kappillan.

Matul il-jiem tal-festi tal-Milied se niedu kampanja ta’ Karità b’risq id-Dar tal-Providenza.Hawnhekk fil-Knisja, ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp se jkun hawn kaxxa apposta fejn wieħed jagħti d-donazzjoni tiegħu. Inkunu Ġenerużi.

Min jixtieq jara u jordna xi ritratti tal-Pussess tal-kappillan, jista’ jara u jordna r-ritratti ħdejn il-bieb tal-Knisja.

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lir-residenti tal-Imġarr, biex għada/illum nagħtu d-demm fil-Kunsill Lokali tal-Imġarr bejn it-8:30am u s-1:00pm.