It-Tnejn
Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti.

It-Tlieta
Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju.

Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja

L-Erbgħa
Fl-9.00am Azzjoni Kattolika Nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għaċ-
Ċimiterju u Quddiesa

Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 6 fil-knisja.

Il-Ħamis
Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa
Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 4 minn Saċerdot

Fil-5.30pm Knisja Żebbiegħ ikun hemm l-Adorazzjoni u Quddiesa.

Waqt il-Quddiesa ta’ filgħaxija jsir it-Tesserament tal-Azzjoni Kattolika

Il-Ħadd li ġej
Il-Quddiesa 10.30am tkun animata miż-żgħażagħ

Avviżi Oħra

Nhar il-Ġimgħa li ġej ser jibda l-Christmas Market fil-Maħżen. Ser ikunu qed
jintlaqgħu ukoll l-ordnijiet għall-ġulbiena mkabbra.