It-Tlieta:
Fis-7.00pm sa ssir Quddiesa fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fl-okkazjoni tal-Konsagrazzjoni ta’ l-istess Knisja.

Il-Ġimgħa:
Fis-5.30pm, fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxiha mis-Superjur tal-Mużew, Joe Fenech, u wara fis-6.30pm ikun hemm quddiesa.

 Il-Ġimgħa wkoll, fis-7.30pm, fil-Oratorju ssir il-laqgħa għall-adoloxxenti ta’ Form 2 u Form 3.

Wara, fit-8.30pm ħa nagħtu bidu għall-laqgħat fil-Oratorju għal adoloxxenti u żgħażagħ li din is-sena qegħdin Form 4 ‘il fuq sa  6 Form. Inħeġġu liż-żgħażagħ kollha biex jattendu għal dawn il-laqgħat li ħa jkunu fuq suġġetti li jinteressaw lilhom.

Is-Sibt:
Fis-7.00pm il-quddiesa tkun animata mill-Grupp Koppji Miżżewġa u wara nkomplu bil-laqgħa għall-Koppji kollha fl-Oratorju fejn is-suġġett ħa jkun “Nostalġija tan-Namur”. Nispiċċaw il-laqgħa tagħna għal xi 9.00pm b’toma tajba billi nqattgħu ftit ħin flimkien nieklu xi ħaġa tajba. Il-Koppji kollha ta’ kull eta’ u żmien huma mistiedna.

Is-Sibt wkoll wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nagħtu bidu għan-novena ta’ Santa Fawstina bi preparazzjoni għal Festa tagħha li ssir fil-5 ta’ Ottubru. In-novena tingħad mill-membri tal-Grupp Ħniena Divina.

Avvizi Oħra:
Infakkru lill-ġenituri li għadhom ma ġewx irreġistraw lit-tfal tagħhom għad-Duttrina li għandhom jiġu jagħmlu dan nhar l-Erbgħa, bejn l-5.00 u s-6.00pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali. Fl-istess ħin jinxtraw il-kotba tad-Duttrina.