Il-Ħadd
Għada/illum fiż-Żebbiegħ mis-2.30pm ‘il quddiem ikun hemm il-Fiera.

It-Tnejn
Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti.

It-Tlieta
Fil-4.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija

Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja

L-Erbgħa
Fid-9.00am Laqgħa Azzjoni Kattolika Nisa

Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 5 fil-knisja.

Fil-5.00pm Laqgħa tal-Legion of Mary għand s-sorijiet Franġiskani

Fil-7.15pm Laqgħa għall-Ġenituri tat-Tfal li s-Sena d-dieħla jirċievu s-
Sagrament tal-Griżma ta’ l-Isqof fl-Oratorju.

Il-Ħamis
Fl-10.30am ikun Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina

Fis-6.30pm Qrar minn Konfessur Barrani

Il-Ġimgħa
Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 1 minn Saċerdot

Is-Sibt
Fis-5.45pm imiss il-laqgħa tal-Abbatini

Fit-8.00pm Rużarju Meditat mill-Grupp Marjan fl-Oratorju

Avviżi Oħra:

Fejn il-bibien tal-Knisja hemm karti biċ-Ċerimonja tal-Girlanda tal-Avvent li tista’
tkun ċelebrata fil-familja. Min hu nteressat ħudu kopja.

L-Għaqda Patrimonju u Festa qed iqassmu biljetti tal-Lotterija tal-Milied b’għaxar

premjijiet fid-djar. Jekk jogħġobkom imlew il-parti tad-dettalji u ħuduhom fil-Maħżen
waqt il-Christmas Market.

Sa ssir wirja ta’ Presepji. Min iried jieħu sehem għandu jinkiteb fis-sagristinja.

Nhar Sibt: Filgħaxija tal-Banda se jorganizzaw attivita’ tal-Milied b’serata
mużikali u ikla ġewwa il-Maħżen. Min hu interessat li jiġi jinkiteb għand tal-membri
tal-kumitat.

Mill-Ħamis sa Ħadd li ġej: Fiċ-Ċentru tal-vokazzjonijiet Dumnikani r-Rabat, se
jkun hemm wirja b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija.