It-Tnejn 29 ta’ Frar
Mill-4.00pm ‘il quddiem inkomplu bit-Tberik tal-Familji. Fejn iżuru l-
familja ta’ dawn it-Toroq: Ġorġ Zammit, Xagħra tal-Knisja, Għansar,
Ħawlija, Dahar u Madre Teresa

It-Tnejn ukoll fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali isir Kors ta’ Eżerċizzi
għall-Miżżewġin minn P. Philip Cutajar OFM Cap. Nixtiequ nħeġġu l-
Koppji Miżżewġin kollha biex jiġu jissemmgħu dan il kors ta’ Eżerċizzi. Ħa
nipprovdu wkoll is-servizz ta’ badysetting.

L-Erbgħa 2 ta’ Marzu
Fl-4.30pm fil-knisja jkun hawn il-qrar għat-tfal tal-year 4. Nitolbu lil
ġenituri ta’ tfal biex ifakkruhom.

L-Erbgħa ukoll fit-8.00pm r-Reffiegħa tal-Vari għandhom laqgħa
mportanti fil-Maħżen.

Il-Ħamis 3 ta’ Marzu
Fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn Siegħa Adorazzjoni tal-
Ħniena Divina. Kulħadd huwa mistieden

Il-Ħamis ukoll mill-4.00pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji ta’
dawn it-Toroq: Ġnien Dwieli, Ras il-Ġebel, Fuħħar l-Aħmar u Qarawas

Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu
Fil-5.00pm issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali għat-tfal tal-Griżma.

Il-Ġimgħa wkoll l-adolexxenti u ż-żgħażagħ ma għandhomx laqgħa fl-
Oratorju imma huma mistiedna biex imorru fis-Seminarju fit-8.30pm ħalli
jieħdu sehem ma’ żgħażagħ oħra f’Servizz Penitenzjali organizzat mis-Seminaristi.

Is-Sibt 5ta’ Marzu
Fis-7.00pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Grupp Marjan għar-Rużarju meditat.

Avvizi Oħra:

Il-Ħamis: Fis-Seminarju ħa jkun hemm ġurnata adorazzjoni. Fid-9.30am Quddiesa. Fis-
6.30pm Adorazzjoni u quddiesa bis-sehem tas-Seminaristi. Nitlobu bil-qalb għall-
vokazzjonijiet.

Attivata’ oħra għal waqt il-Maratona Sport hija l-Billard u Table Tennis għall-
adoloxxenti u żgħażagħ fejn min irid jieħu sehem iridt imla’ formola minn qabel biex
inkunu nafu kemm ħa nkunu dawk li ħa jilagħbu.

L-Offerti tagħkom għas-Seminaristi kien: €1515.00 mill-Parroċċa €317.00 miż-Żebbiegħ.

L-offerti li rċievejna għall-Knisja waqt it-Tberik tal-Familji matul din il-ġimgħa
kienu ta’ € 555.00. Grazzi.