It-Tnejn 4
Filgħodu l-uffiċju se jkun magħluq.

Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Lazzru Pisani. Toroq Majjestral u Barbara se jsiru darb’oħra.

L-Erbgħa 6
Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-7.00am nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ Penitenzjali mill-Knisja Parrokkjali u jagħdi minn toroq Dun Edgar,Barbara, San Pawl, Sir  Harry Luke, għall-Knisja.  Wara ssir Quddiesa.

Il-Ħamis 7

Fl-10.30am ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.

Se nagħmlu żjara ls-saċerdoti fid-Dar tal-Kleru. Min jixtieq jiġi, se nitilqgħu fl-4.00pm minn quddiem il-Knisja Parrokkjali. Wieħed jista jinkiteb fis-Sagristija jew għand xi ħadd tal-Kummissjoni Djakonija.

 Il-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.15pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan.

Il-Ġimgħa 8
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-2 grupp minn saċerdot.

Fil-5.30pm Konfessur barrani għall-qrar. Fis-6.00pm nitolbu l-Via Sagra meditata.

Is-Sibt 9
L-Adorazzjoni tal-Kleru se ssir fil-Parroċċa ta’ Ta’ Xbiex. Tluq mill-Pjazza fit-8.00pm.

Il-Ħadd 10
Il-Quddiesa tad-10.30am se tkun animata għat-tfal. Inħeġġu lit-Tfal u l-familjari tagħhom jieħdu sehem.

Avviżi oħra
Mill-Maratona Sports din is-sena inġabret is-Somma ta’ €7500. Grazzi mill-Qalb lil kull min ta sehmu u ħadem biex il-maratona tkun suċċess.

Il-Ġbir mit-Tberik f’dawn l-aħħar ġimgħatejn kien ta’ €615. Grazzi mill-Qalb.

Nixtieq infakkar li fi tmiem ix-xahar ta’ Marzu (mid-29 sa 31) se jsir live-in għall-koppji miżżewġin. Inħeġġeġ ħafna biex l-koppji jiġu għal dan l-live-in. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Min hu interessat ikellem lil Kappillan jew lil xi ħadd tal-Kummissjoni Familja.

Se nqassmu l-programm għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Jekk jogħġobhom l-helpers jieħdu l-pakkett mis-sagristija. Grazzi mill-qalb.