Nhar it-Tnejn 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha. Tajjeb li nqaddsu l-jum bil-quddiesa. Fil-5.30pm jiltaqa’ l-Kor Regina Coeli fil-Knisja Parrokkjali, filwaqt li fit-8.00pm se jkompli l-Kors ta’ Kana.

Nhar it-Tlieta, 2 ta’ Novembru, niċċeleberaw l-Għid tal-Imwiet: il-quddies ikun fis-6.30am, fis-7.00am u fis-7.30am. Il-Quddiesa ta’ Filgħaxija tkun b’suffraġju għall-Erwieħ mejtin mill-Parroċċa tagħna. Fil-5.30pm jiltaqa’ l-grupp tal-Abbatini fil-Knisja Parrokkjali (mhux fl-Oratorju) imbagħad wara jieħdu sehem fil-quddiesa tas-7.00pm

Il-Ħamis, 4 ta’ Novembru se ssir nofs siegħa Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tas-7.30pm organizzata mill-ġrupp Ħniena Divina.

Infakkarkom li l-quddiesa tas-Sibt, tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom.

Il-Ġabra b’risq il-Missjoni mill-Knisja Parrokkjali kienet ta’ €2,605 u mill-Knisja taż-Żebbiegħ €750.79. Mill-Envelopes tal-Missjoni, s’issa daħlet is-somma ta’ €2365.

Grazzi mill-Qalb. Matul dan il-wkend qed  issir Bejgħ ta’ Pjantiu fjur minn ħdejn iċ-Ċemiterju u mill-Knisja Parrokkjali. Tajjeb li ngħinnu lill-Parroċċa tagħna.