It-Tlieta 9
7.30pm fil-Knisja  taż-Żebbiegħ ħin ta’ Qrar u riflessjoni. Inħeġġu biex kull wieħed u waħda minna f’dan iż-żmien jersaq jiċċelebra s-sagramet tal-qrar.

L-Erbgħa 10
Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa jiltaqa’ fis-7.15pm fl-Oratorju.

Il-Ħamis 11
Wara l-quddiesa tas-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu ħin ta’ talb animat bi preparazzjoni għall-Jum tad-Duluri.

Il-Ġimgħa 12

Jum ta’ Devozzjoni lejn Marija – filgħodu, fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u wara ssir il-quddiesa. Fid-9.30am  issir quddiesa għat-tfal tal-Iskola Primarja. Fil-5.00pm ssir quddiesa animata mill-Kor Parrokkjali u wara toħroġ il-Purċissjon bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi mit-Toroq il-Kbira, Vitale, ix-Xagħara tal-Knisja, Dun Ġużepp Micallef, San Filippu, Sir Harry Luke għall-Knisja. Wara l-Purċissjoni ssir Quddiesa. Inħeġġu biex fit-toroq tal-purċissjoni ma jipparkjawx karrozzi.

 Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-2 grupp minn saċerdot.

 Nhar il-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Is-Sibt 13
Niċċelebraw Ħadd il-Palm u ċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej. Fis-7.00pm    Ċelebrazzjoni tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit-tberik taż-Żebbuġ fuq iz-Zuntier u quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej. Il-Quddiesa tkun animata mill-Kor Parrokkjali.

Il-Ħadd 14
Ħadd il-Palm u ċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej għat-Tfal. Fl-10.00am It-tfal jiltaqgħu l-Knisja fejn joħorġu bil-purċissjoni bil-friegħi taż-Żebbuġ għal Triq Dun Edgar sad-Dar Parrokkjali fejn issir iċ-ċelebrazzjoni tad-daħla ta’ Ġesù                f’Ġerusalemm, u wara lura l-Knisja fejn ssir il-quddiesa tal-Passjoni.

Matul il-W’end li ġej
Nhar is-Sibt u l-Ħadd se jsir id-Dramm tal-Passjoni fl-Oratorju. Inħeġġu ħafna biex tarawh. Biljetti mill-Grupp tal-Oratorju, mill-Kumpanija Teatrali Aniċi jew wieħed jista’ jixtri biljett mid-Daħla tas-Sala. Infakkru li mid-Dħul tal-biljett se tmur b’risq ir-rinovament tas-Sala Dun Edgar.

Avviżi Oħra
Minħabba l-Maltemp Festa Frawli se ssir nhar it-28 ta’ April.

Minn issa nibdew inħeġġu biex nieħdu sehem fil-Liturġija tal-jiem tal-Għid. Ejjew niċċelebraw kif jixraq, flimkien, il-mument l-aktar important tal-ħajja Nisranija.

 Minn qalbna nirringrazzjaw lil Mons. Alwiġ Deguara li rregala pedistal tal-fidda għar-relikwa tal-Festa ta’ Santa Marija. Naprezzaw ħafna dan ix-xogħol sabiħ tal-arti, filwaqt li nuru l-apprezzament tagħna lejn Dun Alwiġ, mhux biss ta’ dan ir-rigal sabiħ, imma tas-servizz tiegħu tul iż-żmien. Grazzi mill-Qalb.