It-Tnejn
Fl- 4.30pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju

It-Tlieta
Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju.

Fis-7.15pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju

L-Erbgħa
Fis-7.15pm fl-Oratorju ssir l-ewwel laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se
jirċievu l-Ewwel Tqarbina s-sena d-dieħla.

Il-Ħamis
Fil-11.00am, fil-Parroċċa jkun hawn Siegħa Adorazzjoni mmexxija mill-
Grupp tal-Ħniena Divina.

Il-Ġimgħa
Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn Saċerdot

Il-Ġimgħa wkoll, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, fis-7.00pm ikollna
Ċelebrazzjoni Penitenżjali fi tmiem tas-Sena tal-Ħniena. Se jkun hawn żewġ
konfessuri barranin. Hija okkażjoni mill-aqwa biex nersqu għas-Sagrament tal-
Ħniena ta’ Alla.

Is-Sibt
Jekk it-temp jippermetti, Adoloxxenti tal-Form 2, 3 u 4, li jiltaqgħu kull
nhar ta’ Ġimgħa fl-Oratorju, ħa jagħmlu Hike flimkien.

Il-Ħadd li ġej
Il-Quddiesa 10.30am tkun animata mit-Tfal.

Il-Ħadd ukoll, filgħodu il-membri tal-Leġjun ta’ Marija, se jżuru xi
familji f’inħawi taż-Żebbiegħ.

Avviżi Oħra:

Is-Sibt li ġej tal-Banda se jorganizzaw Fenkata fil-Maħżen. Min hu interessat jinkiteb
għand il-membri tal-Kumitat.

L-applikazzjonijiet għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja dalwaqt jibdew jintlaqgħu.
Tistgħu taraw id-dettalji fin-Notice Boards tal-Knisja.