Ngħidu grazzi mill-qalb tal-ko-operazzjoni li sibna biex bdejna b’mod tajjeb l-katekeżi fil-parroċċa. Niġbdu ftit l-attenzzjoni li minħabba raġuni prattika, l-Klassi ta’ Ms Anthea, tal-Ewwel Tqarbina, li pjanata ssir fil-Knisja Parrokkjali se tibda tkun fl-Oratorju, fl-istess ħinijiet, minħabba problemi biex nikkomunikaw mat-tfal fil-Knisja.

Importanti li nirrispettaw il-ħinijietId-dħul fl-Oratorju ssir minn Triq San Pawl. Kulħadd irid ikun libes maskra jew visor. Il-ħruġ ser issir mill-bieb tal-ġenb tal-Oratorju (minn Triq Santa Marija).

Infakkrukom li matul ix-xahar kollu t’Ottubru, qed jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).

Nhar l-Erbgħa 14 se ssir laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju.

Nhar l-Erbgħa li ġej se nibdew bl-ewwel laqgħa tal-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.    

Nhar il-Ħamis, 15 t’Ottubru nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija.   

Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr jixtieq jerġa jinfurmakom li żdiedu il-jiem li fihom tistgħu tersqu għat-Tilqima tal-Influenza li ser tingħata fil-Berġa tal-Imġarr fi Triq San Pietru. Dawn se jsiru t-Tlieta, 13, 20 u 27 t’ Ottubru bejn it-8.00am u l-12.00pm u l-Ħamis 15, 22 u 29 t’ Ottubru bejn in-12.30pm u l-4.30pm.  It-tilqima ser tkun disponibbli għar-residenti adulti kollha tal-Imġarr. Qed tiġu mitluba li turu l-Karta tal-Identità u kull resident ikun liebes il-maskla.

Nirringrazzjawkom bil-qalb tal-ġabra b’risq l-għotjiet ta’ karità li l-Papa Franġisku jagħmel ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn li kienet ta’ €1,107 mill-Knisja Parrokkjali u mill-Knisja taż-Żebbiegħ €260.25. Grazzi mill-qalb.

Infakkrukom fl-ogħtjiet tal-Ġurnata Missjunarja: ibgħatu l-envelopes li rċievejtu d-dar lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja, fil-jiem li ġejjin. Jekk Alla jrid l-Ħadd li ġej niċċelebraw jum il-Missjoni – tajjeb li nżommu f’talbna lill-Knisja Missjunarja biex tkompli tagħmel l-ġid.

Il-Proġett tas-Sagristija tajnieh spinta l-quddiem. Wasalna fil-fazi li naqtgħu l-ġebel għaċ-ċinta u wara jibdew jinħadmu. Qed isiru diskussjonijiet biex fix-xhur li ġejjin, nagħtu bidu għax-xogħol.

Nilqgħu fostna lis-Seminarista Sean Abela, li wasal fis-6 sena tal-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozzju u li se jkun qed jagħmel Esperjenza fil-Parroċċa tagħna matul din is-sena. Din hija opportunità biex flimkien noħolqu klima għall-vokazzjonijiet u nitolbu biex il-Mulej isejjaħ żgħażagħ mill-parroċċa tagħna.