It-Tnejn, 13 ta’ Lulju jerġa’ jibda jiltaqa’ l-kor bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija.

L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju se jsir il-qrar għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali.

Fis-7.00pm Quddiesa u wara attività għat-tfal fuq iz-Zuntier.  

Il-Ħamis,16 ta’ Lulju, ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Joan, fl-4.30pm.

Il-Ħamis, qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdot tal-Parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Lulju nkomplu bil-laqgħat għaż-żgħażagħ li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ġabra Speċjali fl-Ewwel Ħadd tax-Xahar kienet ta’ €840; Grazzi mill-Qalb. Qabel ma’ toħorġu, nistednukom titfgħu l-għotjiet tagħkom f’kaxxa apposta. Grazzi.