Minn nhar it-Tlieta 15 ta’ Diċembru nibdew in-Novena tal-Milied. Kuljum ikollna quddiesa fis-7pm u wara ftit ħin t’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġukom ħafna biex f’ dawn il-jiem speċjali tal-Milied nipreparaw ruħna kif jixraq.

Minn nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru, fl-uffiċċju Parrokkjali, mill-4:00pm ‘l quddiem jistgħu jibdew jinġabru l-biljetti għal min jixtieq jieħu sehem fil-Quddiesa tal-lejl Qaddis tal-Milied, fil-Knisja Parrokkjali. Il-postijiet huma limitati u għalhekk il-postijiet huma first come, first serve. Il-biljetti jinġabru mingħand il-Kappillan, u ma jistax isir booking fuq it-telefown jew ma’ persuni oħra. Dawk li jixtiequ jmorru għall-quddiesa tal-Lejliet il-Milied fil-Knisja taż-Żebbieġħ fit-8:00pm, jista’ jikseb il-biljetti mis-sagristija tal-Knisja taż-Żebbiegħ.

Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru l-quddiesa tan-Novena se tkun animata miż-żgħażagħ. Inħeġġu liż-żgħażagħ li jattendu l-oratorju biex jieħdu seħem.

Kif tafu saru diversi xogħolijiet fl-Oratorju, għaldaqstant qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom biex nhar s-Sibt 19 ta’ Diċembru fl-10:00am isir il-ħasil tal-Oratorju. Dawk interessati jkellmu lill-Kappillan. Fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu ir-raba’ riflessjoni mill-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Din se tkun imxandra live fuq il-Facebook tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 20 ta’ Diċembru, fl-10:30am il-quddiesa se tkun animata għat-tfal u li fiha jsir t-tberik tal-bambini. Inħeġġu lit-tfal kollha biex jieħdu sehem. Se jsir ukoll il-ġbir tal-karus tal-imħabba li tqassam fil-klassijiet tal-Katekeżi. Dakinhar il-Parroċċa se tqassam tifkira tal-Milied lit-tfal li jattendu għall-Katekeżi fl-Oratorju.

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq jistieden lin-nies tal-Imġarr, biex għada/Illum il-Ħadd jersqu u jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun maġenb il-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr.

Infakkrukom li matul dan il-weekend fuq iż-Żuntier tal-Knisja għandna għal bejgħ diversi oġġetti tal-Milied b’risq il-Parroċċa. Tajjeb li nkunu ġenerużi mal-parroċċa tagħna.

Dawk li jixtiequ li Father Christmas iqassam ir-rigali għat-tfal, għandhom jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Ir-Rigali għandhom ikunu l-uffiċċju parrokkjali sal-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru, b’isem fuqhom u ġo borża tal-plastic. L-attività se ssir nhar il-Ħadd 20 ta’ Diċembru filgħodu, u rigal jitħalla fuq l-għatba tal-bieb biex ma jsirx kuntatt fiżiku. 

Il-ġabra speċjali b’ risq il-Parroċċa fil-weekend li għadda kienet ta’ €756. Matul din il-ġimgħa daħlu diversi donazzjonijiet oħra b’risq il-mużajk ta’ Santa Marija. S’ issa nġabbret is-somma ta’ €7600. Inħeġġukom biex tkomplu tgħinuna f’dan il-proġett. Infakkrukom ukoll biex iġġibu l-envelope tal-Istrina l-Knisja jew tgħadduh personalment lill-Kappillan. Grazzi mill-Qalb.