Nenfasizzaw li waqt il-Quddies iridu jiġu ssegwiti r-regoli kollha tal-miżuri kontra t-tixrid tal-mard tal-imxija: fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor, nirrispettaw id-distanzi u noqgħdu bil-qiegħda biss fuq it-tabela l-ħadra. Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom 

Infakkrukom fl-applikazzjonijiet għall-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja. Wieħed jidħol fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa (Parroċċa Santa Marija – Imġarr Malta) u jimla’ l-formola. Jekk xi ħadd m’għandux aċċess formola online, tistgħu tiġu l-uffiċċju Parrokkjali nhar l-Erbgħa jew il-Ġimgħa ta’ Settembru, mill-4.00pm sas- 5:45pm. Il-Ħinjiet tal-Katekeżi se jkunu:

  1. Year 1 – il-Ħamis mill-4:45pm sal-5.30pm (Applikazzjoni: https://forms.gle/wzh1iqM5xzqzyzpU6 )
  2. Year 2 (L-Ewwel Tqarbina) – Il-Ħamis mill-5.00pm sas-6.00pm (Applikazzjoni: https://forms.gle/ygfkxbe1ENz87c82A )
  3. Year 3 u 4 – Il-Sibt mill-4.00pm sal-5.00pm (Applikazzjoni: https://forms.gle/gKS1RVc9QHbVSfdr6 )
  4. Year 5 u 6 – Il-Sibt mill-5.15pm sas-6.15pm (Applikazzjoni: https://forms.gle/gKS1RVc9QHbVSfdr6 )
  5. Year 7 (Griżma) – Il-Ġimgħa mill-5.00pm sas-6.00pm (Applikazzjoni: https://forms.gle/aXV2BwP49g8HgciS9 )

Importanti li nirrispettaw l-ħinijiet u l-miżuri kollha. Aktar ‘il quddiem se nikkomunikaw mal-ġenituri kif se nimxu waqt l-katekeżi.

Ngħidu Grazzi kbira lil dawk l-katekisti li taw is-servizz tagħhom, u minħabba diversi raġunijiet kellhom jieqfu. Nilqgħu minn qalbna katekisti ġodda li aċċettaw l-istediena li joffru l-għajnuna tagħhom.   

Fil-Parroċċa tagħna se nibdew noffru l-Kors ta’ Kana għall-koppji li jkunu waslu għas-sagrament taż-Żwieġ. L-Ewwel kors se jkun Minn Ottubru sa Diċembru (2020). Il-postijiet huma limitati; l-applikazzjonijiet isiru fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa jew il-Ġimgħa ta’ Settembru, mill-4.00pm sas- 5:45pm u tridu tkunu preżenti l-koppja.   

It-Tnejn, 14 ta’ Settembru, se jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7:45pm fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 17 ta’ Settembru wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis, talb għall-vokazzjonijiet mill-Parroċċa tagħna.