Nhar l-Erbgħa ssir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.

Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis u wara nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja.

Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd, 22 ta’ Novembru li ġej niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Sultan. Fil-għaxija se ssir ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re’ se ssir fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm u li tistgħu sseġwuha live fuq il-Facebook page jew Youtube tal-Knisja F’Malta.

Nhat it-Tnejn 23 ta’ Novembru fis-6.00pm se nagħmlu laqgħa għall-abbatini kollha, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

Matul iż-żmien tal-Avvent, kull nhar ta’ Sibt, fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa) se nagħmlu riflessjonijiet mill-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Minn issa qed nibdew nippreparawkom għalihom biex flimkien bħala komunità nitolbu permezz tal-Kelma t’Alla.

Id-Direttivi rigward il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑covid‑19 għadhom jgħoddu. Niġbdu l-attenzzjoni li għalissa t-tqarbin tal-morda mhux se jsir ħlief f’każijiet fejn il-kundizzjoni medika tal-persuna tkun waħda kritika.

Matul din il-ġimgħa daħlet donazzjoni ta’ €300 b’risq il-mużajk ta’ Santa Marija . Inħeġġukom biex tgħinnuna f’dan il-proġett – għadna lura biex nilħqu s-somma. Min jixtieq jgħati donazzjoni jista’ jkellem lill-Kappillan.

Għall-aħħar weekend ta’ Novembru se norganizzaw bejgħ ta’ ħelu u kejkijiet b’risq il-parroċċa tagħna. Min jixtieq jagħmel xi ħaġa tal-ħelu jista’ jinfurmana u napprezzaw ħafna kull għajnuna. Ukoll qed naħsbu biex fi żmien il-Milied nqassmu r-rigali tal-Milied minn Christmas Father, min hu interessat jista jinkiteb fil-uffiċju parrokkjali.

Nagħmlu appell biex insibu voluntiera ġodda li jistgħu jgħinnuna fil-ħidma tagħna fil-parroċċa. min jixtieq jgħin, avviċinaw lill-Kappillan.