Matul din il-ġimgħa, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplunagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna.

It-Tnejn, 17 t’Awwissu, fuq iz-Zuntier se nagħmlu quddiesa għat-tfal fis-7.00pm. Mistiedna speċjali dawk li għamlu l-Ewwel Tqarbina.

Nhar it-Tlieta, 18 u l-Erbgħa 19 t’Awwissu, se noffru riflessjonijiet u diskussjonijiet fuq suġġetti attwali li joħorġu mill-Kelma t’Alla bi Tħejjija għall-Festa ta’ Santa Marija, fit-8.00pm fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali. Din hija opportunità biex nikbru spiritwalment. Infakkarkom li f’din l-attività kulħadd għandu jħares bir-reqqa l-miżuri b’mod partikulari d-distanza soċjali.

Il-Ħamis, 20 t’Awwissu, se noffru servizz ta’ qrar minn saċerdot mill-parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 21 t’Awwissu – Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun animata għaż-żgħażagħ. Mistiedna speċjali dawk iż-żgħażagħ li għamlu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Nhar is-Sibt, 22 ta’ Awwissu – Nibdew niċċelebraw Jum Speċjali ta’ Festa fil-Parroċċa tagħna: Il-Quddies ikun bħas-soltu, fis-6.00pm u fis-7.00pm. Infakkru dejjem liwieħed għandu jħares bir-reqqa l-miżuri kontra t-tixxrid tal-imxija.

Jekk Alla jrid, nhar il-Ħadd, niċċelebraw Jum Santa Marija fil-Parroċċa tagħna. Il-Quddies ikun bħal tas-soltu. Filgħaxija, fis-7.00pm nagħmlu l-Quddiesa tal-Festa u wara velja ta’ Talb Quddiem Santa Marija. Nistiednu lil kulħadd biex flimkien ningħaqdu għal din l-okkazzjoni speċjali biex nitolbu lil Santa Marija għall-Protezzjoni tal-Familji tagħna.