Infakkarkom fil-ħinijiet tal-Quddies għall-Ħadd: 5.30am, 7.00am, 8.00am, 10.30am u 7.00pm

Matul l-Ġimgħa l-ħinijiet baqgħu l-istess. Is-Sibt il-quddies se jkun fis-6.00pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir il-Quddies tal-Ħadd fis-7.30am u fil-11.30am  

Il-Ħadd, 14 ta’ Ġunju, qed nagħmlu l-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi – Wara il-Quddiesa tas-7.00pm se nagħmlu ftit ħin ta’ Adorazzjoni u nagħtu l-Barka Sagramentali.

Infakkrukom u nħeġġukom biex tikkoperaw magħna biex inkunu nistgħu niċċelebraw l-Quddiesa. Inżommu r-regoli u nirrispettaw lil xulxin.

It-Tlieta 16 ta’ Ġunju se ssir laqgħa għal ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali:

  • Fil-5.30pm għall-Ġenituri li għandhom uliedhom għand Ms Joan u Ms Josephine,
  • Fis-6.15pm għall-Ġenituri li għandhom uliedhom għand Ms Anthea.

L-attendenza hija importanti u nirrispettaw il-ħinijiet. Biex tidħol għall-laqgħa nieħdu l-miżuri ta’ prekawzzjoni.

Se ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Josephine, nhar il-Ħamis, 11 ta’ Ġunju fl-4.30pm

Il-Ħamis, 18 ta’ Ġunju mill-5.30 mill-5.30pm sas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdoti tal-Parroċċa.

Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir adorazzjoni bi tħejjija għall-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Nhar il-Ġimgħa, niċċelebraw il-Festa tal-Qalb Qaddisa ta’ Ġesù. Filgħodu, wara l-Quddiesa nagħmlu siegħa Adorazzjoni fis-skiet.

Nhar il-Ġimgħa se ssir laqgħa għal ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma fil-Knisja Parrokkjali:

  • Fil-5.30pm għall-Ġenituri li għandhom uliedhom għand Ms Rita,
  • Fis-6.15pm għall-Ġenituri li għandhom uliedhom għand Ms Isabelle.

Nerġa’ Nfakkarkom: L-attendenza hija importanti u nirrispettaw il-ħinijiet. Biex tidħol għall-laqgħa nieħdu l-miżuri ta’ prekawzzjoni.

Nhar il-Ġimgħa, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija nagħmlu ħin ta’ Adorazzjoni fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Nhar is-Sibt, niċċelebraw il-Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. Fit-8.00pm ikun hemm ir-Rużarju fl-Oratorju.

GĦAJNUNA:  għandna bżonn ta’ voluntiera biex jgħinnuna qabel u waqt il-quddies f’dan iż-żmien. Min hu interessat ikellem lill-Kappillan.

ĠBIR: għal dawn l-aħħar 3 xhur, il-Parroċċa tagħna ma kellix dħul finanzjarju. Għaldaqstant, qabel ma’ toħorġu, nistednukom titfgħu l-għotjiet tagħkom. Grazzi mill-qalb.