Illum qed niċċelebraw l-Ġurnata Missjunarja  – tajjeb li nżommu f’talbna lill-Knisja Missjunarja biex tkompli tagħmel l-ġid u xxandar il-Kelma ta’ Alla. https://www.youtube.com/watch?v=cb0-Sk41FIo

Infakkrukom fl-envelopes li rċievejtu d-dar. Ibatu l-offerti tagħkom lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja u itfgħuhom fil-kaxxa tad-donazzjonjiet ħdejn il-bieb prinċipali tal-knisja.

Il-ġabra tal-lum tmur b’risq il-missjoni.    

Infakkrukom li matul ix-xahar kollu t’Ottubru, qed jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).  

Nhar l-Erbgħa se ssir laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju.  

Nhar l-Erbgħa li ġej jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.      

Nhar il-Ħamis, nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija.     

Nirringrazzjawkom bil-qalb tal-ġabra speċjali  li kienet ta €787. Grazzi mill-Qalb