It-Tnejn, 20 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir laqgħa għat-tfal tal-Klassi ta’ Ms Anthea u li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. 

Fis-7.00pm nagħmlu l-Festa tal-Madonna tal-Karmelu fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa. Wara l-Quddiesa ssir it-tberik tal-Oqbra. Infakkarkom li ma ssirx il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

It-Tlieta, 21 ta; Lulju, fil-5.00pm se jsir il-Qrar taż-żgħażagħ li se jiċċelebraw il-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja Parrokkjali. Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija.

L-Erbgħa, 22 ta’ Lulju fil-5.00pm  se ssir laqgħa għat-tfal tal-Klassi ta’ Ms Joan u li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun għat-tfal, u wara jkollna attività fuq iz-zuntier.

 It-Tfal mistiedna jerġgħu iġibu l-istrument mużikali li għamlu mill-materjal riċiklat.  

Il-Ħamis, 23 ta’ Lulju, fil-5.00pm se ssir laqgħa għat-tfal tal-Klassi ta’ Ms Josephine u li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.  Il-Ħamis, qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdot tal-Parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 24 ta’ Lulju Laqgħat Importanti għall-Ġenituri u l-Parrini taż-żgħażagħ li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Dak in-nhar issir ir-reġistrazzjoni tal-Parrini.

Nhar Is-Sibt, 25 ta’ Lulju ser tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Sant’Anna ġewwa ż-Żebbiegħ. Fis-7.00pm quddiesa immexxija mill-Isqof Joseph Galea Curmi u wara ikla flimkien. Sabiex nassiguraw l-ħarsien tas-saħħa ta’ kulħadd, il-quddiesa se ssir fuq barra  Għall-biljetti tal-ikla wieħed ikellem n-nies tas-soltu u  jaħseb kmieni peress li hemm limitu fuq n-numru ta’ nies. Hemm bżonn ta’ helpers biex jgħinu għall-preparazzjoni tal-ikla. Min jista’ jagħti daqqa t’id ikellem lil Ritra Vella.

Bħalissa, il-Parroċċa  għaddejja fuq żewġ proġetti ta’ importanza: Il-Fronte Spizio tal-Knisja Parrokkjali, li kien fi stat ħażin ħafna u li bl-għajnuna tal-esperti wasalna biex mill-ġdid naraw is-sabiħ tiegħu.Proġett ieħor li kien neċċessarju li jsir huwa r-renovament ta’ Bar fl-Oratorju biex isir ambjent aktar li jappella għaż-żminijiet tal-lum, u kamra fuq in-naħa ta’ wara tal-Palk li qed iġġarrab ħsarat sostanzjali fis-saqqaf. Kull għajuna hi ferm apprezzata. Grazzi mill-Qalb b’mod speċjali liż-żgħażagħ li qed jgħinnu fil-proġett tal-Oratorju.