Mill-ġdid, din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina lil madwar 60 Tifel/Tifla mill-Parroċċa tagħna.

It-Tnejn, 3 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Joan fil-Knisja Parrokkjali.

Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali.

L-Erbgħa, 5 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Anthea fil-Knisja Parrokkjali Parrokkjali.

Il-Ħamis, 6 t’Awwissu, fil-5.30pm se ssir il-prova lit-tfal tal-Klassi ta’ Ms. Josephine fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, mis-6.00pm sal-quddiesa se noffru servizz ta’ qrar lill-familjari tat-tfal li se jersqu għall-Ewwel minn konfessur barrani. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 7 t’Awwissu nibdew niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina tal-Klassi ta’ Ms Joan. Fil-5.30pm it-tfal BISS jiltaqgħu l-Oratorju biex jagħmlu l-purċissjoni tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġenituri huma mitluba jsibu posthom fuq iz-Zuntier biex jilqgħu lit-Tfal. Il-Quddiesa tibda fis-6.00pm

L-Uffiċċju Parrokkjali nhar il-Ġimgħa se jkun magħluq.

Nhar is-Sibt, 8 ta’ Awwissu niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina tal-Klassi ta’ Ms Anthea. Fil-5.30pm it-tfal BISS jiltaqgħu l-Oratorju biex jagħmlu l-purċissjoni tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġenituri huma mitluba jsibu posthom fuq iz-Zuntier biex jilqgħu lit-Tfal. Il-Quddiesa tibda fis-6.00pm. Għaldaqstant il-ħin tal-Quddies tas-Sibt filgħaxija se tkun fil-4:45pm fil-Knisja Parrokkjali (ġewwa mhux barra).

Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Awwissu niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina tal-Klassi ta’ Ms Josephine. Fil-5.30pm it-tfal BISS jiltaqgħu l-Oratorju biex jagħmlu l-purċissjoni tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġenituri huma mitluba jsibu posthom fuq iz-Zuntier biex jilqgħu lit-Tfal. Il-Quddiesa tibda fis-6.00pm  Il-ħin tal-Quddies tal-Ħadd filgħaxija se tkun fil-4:45pm fil-Knisja Parrokkjali (ġewwa mhux barra). Nitolbukom timxu ma kif jgħidulna l-ushers.

Nenfasizzaw li aħna għandna r-responsabbiltà li nkomplu nħarsu bir-reqqa l-miżuri, li kienu ppubblikati fil-ġimgħat li għaddew u li għadhom fis-seħħ. Infakkru b’mod partikulari: fid-distanza soċjali ta’ żewġ metri li għandha tinżamm fil-knejjes u f’postijiet oħra, fl-użu regolari tas-sanitizers skont il-ħtieġa, u fl-importanza li n-nies jilbsu l-visors jew il-maskri waqt iċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja

L-Isfqijiet Maltin jawżaw li jsegwu l-indikazzjonijiet pubbliċi li qed jagħtuna l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa, qed jiddeċiedu li ma jsirux l-pellegrinaġġi matul is-sena 2020. Għaldaqstant l-Festa ta’ Santa Marija se tkun iċċelebrata b’quddiesa u velja ta’ talb, nhar il-Ħadd 23 t’Awwissu.