Għada/illum nkomplu bin-novena tal-Milied. Il-quddiesa tal-10:30am se tkun animata għat-tfal u li fiha jsir t-tberik tal-bambini. Inħeġġu lit-tfal kollha biex jieħdu sehem. Se jsir ukoll il-ġbir tal-karus tal-imħabba li tqassam fil-klassijiet tal-Katekeżi.

It-Tnejn 21 ta’ Diċembru fis-6:00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-Knisja Parrokkjali. In-Novena tal-Milied se tkun animata għall-abbatini u wara jiġu ppremjati tas-servizz tagħhom.

It-Tlieta 22 u l-Erbgħa 23 nkomplu bin-novena tal-Milied. Quddiesa fis-7:00pm u wara ftit ħin t’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Inkomplu inħeġġukom ħafna biex f’ dawn il-jiem speċjali tal-Milied nipreparaw ruħna kif jixraq.

It-Tnejn 21, it-Tlieta 22 u l-Erbgħa 23, fil-Knisja taż-Żebbiegħ se ssir quddiesa fis-6:00pm bi preparazzjoni għall-festa tal-Milied.

L-Erbgħa 23, mis-6:00pm ‘l quddiem se noffru servizz ta’ qrar minn konfessur barrani fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa wkoll se jkun hemm servizz ta’ qrar fil-Knisja taż-Żebbiegħ mis-6:30pm sa 7:30pm.

Nhar il-Ħamis 24, huwa lejliet il-Milied. Fis-7:00pm issir il-quddiesa tal-Vġili fil-Knisja Parrokkjali. Fit-8:00pm quddiesa tal-lejliet il-Milied fil-Knisja taż-Żebbiegħ. (Min jixtieq jakkwista biljett jidħol fis-sagristija taż-Żebbiegħ wara l-Quddies tal-Ħadd). Fil-11:15pm tibda l-Velja tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali li twasslna għall-quddiesa ta’ nofs il-lejl. Niskużaw ruħna magħkom li minħabba ċ-ċirkustanzi l-biljetti kienu limitati u ttieħdu kollha. Importanti ħafna li dawk li ġejjin għal velja u l-quddiesa, jkunu l-Knisja sal-11:10pm. Wara dak il-ħin il-biljett ma jibqax validu. Kif taslu ppreżentaw il-biljetti lill-ushers li jilqgħukom fil-bieb u jeħdukom f’postkom.

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Diċembru, huwa Jum il-Milied. Il-quddies kollu jkun bħal dak tal-Ħadd.

Is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 niċċelebraw il-Festa tas-Sagra Familja. Inħeġġukom tiġu l-quddiesa bħala familja.

Mill-bejgħ tal-Christmas Market inġabret is-somma ta’ €1361. Matul din il-ġimgħa daħlu diversi donazzjonijiet oħra b’risq il-mużajk ta’ Santa Marija. S’ issa nġabbret is-somma ta’ €9500. Grazzi ħafna mill-Qalb tal-ġenerożità tagħkom.

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-Karità. Fil-Knisja se jkollna għal xahar sħiħ il-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. S’issa nġabret is-somma €933.27.

Nixtiequ nawguraw Ġimgħa Qaddisa; biex ngħixu b’mod spiritwali dawn il-ġranet tal-Milied. Waslu l-awgurju tagħna lil ħutna morda u li ma jistgħux ikunu magħna.