Infakkrukom fl-applikazzjonijiet għall-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja. Wieħed jidħol fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa (Parroċċa Santa Marija – Imġarr Malta) u jimla’ l-formola. Jekk xi ħadd m’għandux aċċess formola online, tistgħu tiġu l-uffiċċju Parrokkjali nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru, mill-4.00pm sas- 5:45pm.  

Infakkrukom fl-applikazzjonijiet tal-Kors ta’ Kana għall-koppji li jkunu waslu għas-sagrament taż-Żwieġ. Baqa’ xi postijiet. l-applikazzjonijiet isiru fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru, mill-4.00pmsas- 5:45pm u tridu tkunu preżenti l-koppja.     

L-Erbgħa, 23 ta’ Settembru, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq.  

Il-Ħamis, 24 ta’ Settembru wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis.  

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-6.30pm se ssir Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  

Din is-sena minkejja l-imxija tal-Covid-19, xorta se nagħmlu iż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-Parroċċa u se jkunu mxandra live fuq il-Facebook Page. Minn djarkom ingħaqdu magħna via online min-nhar it-Tnejn 28 ta’ Settembru sal-Ħamis 1 t’Ottubru