Nerġgħu nfakkarkom fil-ħinijiet tal-Quddies għall-Ħadd, wara li evalwajna l-ewwel w’end: 5.30am, 7.00am, 9.00am,  10.30am u 7.00pm. Matul l-Ġimgħa l-ħinijiet baqgħu l-istess. Is-Sibt il-quddies se jkun fis-6.00pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir il-Quddies tal-Ħadd fis-7.30am u fil-11.30am. Dawn il-ħinijiet jibqgħu fis-seħħ sa kemm niġu għan-normalità.  Nħeġġukom biex tikkoperaw magħna biex inkunu nistgħu niċċelebraw l-Quddiesa. Inżommu r-regoli u nirrispettaw lil xulxin.

Se ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms. Joan, nhar il-Ħamis, 25 ta’ Ġunju fl-4.30pm.

Il-Ħamis, 25 ta’ Ġunju mill-5.30 mill-5.30pm sas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdoti tal-Parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Ħareġ il-Programm bi tħejjija għas-Sagrament tal-Konfermazzjoni. Nistieden lill-Ġenituri biex issegwu d-dati ħalli matul ix-xahar ta’ Lulju nagħtu formazzjoni liż-żgħażagħ li resqin lejn dan is-Sagrament.  

GRAZZI: lil dawk il-voluntiera li avviċinaw lill-Kappilan biex jgħinnuna qabel u waqt il-quddies f’dan iż-żmien. Min jixtieq jgħin ikellem lill-Kappillan.

Il-Ġabra tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,248; grazzi mill-qalb! Infakkarkom kif tispiċċaw mill-Quddiesa, tagħmlu l-għotjiet tagħkom, f’kaxxa apposta, fuq wara. Grazzi mill-qalb.