Illum fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Kristu Sultan se ssir ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re’ fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm u li tistgħu sseġwuha live fuq il-Facebook page jew Youtube tal-Knisja f’Malta.

It-Tnejn 23 ta’ Novembru fis-6.00pm se nagħmlu laqgħa għall-abbatini kollha, fil-Knisja Parrokkjali.

Nhar l-Erbgħa fil-quddiesa tas-7.00pm se jsir it-tesserament tan-nisa talAzzjoni Kattolika. Filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.

Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamisli se ssir bi preparazzjoni għall-Avvent.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru se ssir Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.00pm sas-6.00pm.

Is-Sibt, fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu riflessjonijiet mill-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Fis-7.00pm ikollna l-quddiesa bħas-soltu.  Inħeġġiġkom ħafna biex fi żmien l-Avvent, kull nhar ta’ Sibt, ninġabru l-Knisja qabel l-quddiesa biex flimkien bħala komunità nitolbu permezz tal-Kelma t’Alla. Din se tkun imxandra live fuq Facebook tal-Parroċċa.

Il-Ħadd li ġej l-quddiesa tal-10.30 se tkun animanta għat-tfal. Inħeġġu lill-familji jinġabru l-Knisja. Dejjem insegwu l-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑covid‑19.

Il-weekend li ġej jaħbat l-aħħar weekend ta’ Novembru, fuq iz-zuntier se norganizzaw bejgħ ta’ ħelu, kejkijiet u ponzjetti b’risq il-parroċċa tagħna. Naprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom.

Matul l-weekend tal-11, 12 u 13 ta’ Diċembru fuq iz-Zuntier tal-Knisja se jkollna għal bejgħ diversi oġġetti tal-Milied b’risq il-Parroċċa. Din l-attività se ssir fil-beraħ, taħt tinda u se jiġu imħarsa l-miżuri kollha. Tajjeb li nkunu ġenerużi mal-parroċċa tagħna.  

Matul din il-ġimgħa daħlu diversi donazzjonijiet b’risq il-mużajk ta’ Santa Marija. S’ issa nġabbret is-somma ta’ €3250. Inħeġġukom biex tgħinnuna f’dan il-proġett – għadna lura biex nilħqu s-somma. Min jixtieq jgħati donazzjoni jista’ jkellem lill-Kappillan.

Matul din il-ġimgħa se titqassam fi djarkom ħarġa speċjali ta’ Dawl il-Punent li fiha se ssibu l-programm speċjali għal żmien l-Avvent u l-Milied. Inħeġġu l-helpers biex jgħinnuna fit-tqassim ta’ dan il-fuljett (tiġbruh mis-sagristija). (Tista’ tara il-Ħarġa Speċjali ta’ DAWL IL-PUNENT)