Matul dan il-weekend,  niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna. Għaldaqstant, Għada/Illum il-Ħadd 23 t’Awwissu fis-7.00pm nagħmlu l-Quddiesa tal-Festa u wara velja ta’ Talb Quddiem Santa Marija. Huwa importanti ħafna li jekk se tattendi trid issegwi r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija u nimxu kif immexxuna l-ushers.  

Il-Ħamis, 27 t’Awwissu, Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Minħabba ż-żmien li qegħdin fih, nixtiequ jiġbdu l-attenzzjoni ta’ kulħadd li waqt il-funerali, fil-Knisja Parrokkjali joqgħdu biss 80 ruħ. Għaldaqstant, l-ewwel li għandhom jidħlu fil-knisja huma l-qraba tal-persuna li ġiet nieqsa. Qed nagħmlu sistema ta’ biljetti bl-għajnuna tal-familjari. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkomplu noffru servizz tajjeb.

Fil-Knisja Parrokkjali, fejn l-artal ta’ San Pawl, jista’ jara  f’xi proġetti li bħalissa qed nagħmlu:

  • Il-Proġett tas-Sagristija – l-ewwel li trid tinħadem hija iċ-ċinta li tkompli ma’ dik tal-Knisja. Tistgħu taraw il-moll taċ-ċinta; wieħed japprezza l-kobor li fiha. Grazzi li dawk kollha involuti biex dan ix-xogħol jkun jista’ jibda.
  • Il-Proġett tal-Mant ta’ Santa Marija: wasalna biex nibdew inħituh u wara li wasal minn barra id-drapp. Wieħed japrezza l-ħidma tal-istruttura li hija l-bażi li fuqu jitpoġġa l-mant. Grazzi tal-ħidma tagħhom li kull min qed jaħdem.
  • Il-Proġett tar-renovazzjoni tal-Bar fl-Oratorju u l-kamra ta’ wara l-Palk: Ix-xogħol mixi mhux ħażin, biex b’hekk noffru servizz pastorali aħjar.

Nixtiequ nwasslu l-Festa t-tajba lil kulħadd. J’Alla, Santa Marija tkompli tkun mudell ta’ kif nibnu ħajja nisranija kif jixraq. Waslu l-awguri tagħna lill-Morda u l-persuni vulnerabbli fi djarhom.