Infakkrukom li minn għadda/llum nibdew bil-ħin tax-Xitwa. Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali jibqa’ kif  inhu. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ il-Quddies ta’ kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa jibdew ikunu fis-6.00pm.

Infakkrukom li matul ix-xahar kollu t’Ottubru, qed jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).

Nhar l-Erbgħa issir laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.    

Nhar il-Ħamis, nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Nhar il-Ġimgħa, fil-5.00pm issir l-adorazzjoni fil-Knisja ż-Żebbiegħi.

Nirringrazzjawkom bil-qalb tal-ġabra b’risq il-Missjoni li kienet ta €1,631.45, filwaqt mill-Knisja taż-Żebbiegħ inġabbret is-somma sabiħa ta’ €449.32. Grazzi mill-Qalb!

Jekk Alla jrid,il-Ħadd li ġej nibdew ix-Xahar ta’ Novembru – ix-xahar li fih niftakru f’ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ dejjem. Għaldaqstant nitolbukom biex meta tmorru iċ-ċimiterju iżżommu ambjent ta’ ġabra u l-post naddif.

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw is-solennità tal-Qaddisin Kollha. Tajjeb li niftakru li aħna msejjħin għall-qdusija. It-Tnejn, 2 ta’ Novembru, l-Għid tal-Imwiet, il-Quddies ikun fis-6.30am, fis-7.00am, fis-7.30am u fis-7.00pm li tkun quddiesa b’suffraġju għall-ħutna l-Mejtin kollha tal-parroċċa tagħna.  

Il-weekend li ġej, se nagħmlu bejgħ ta’ pjanti minnfejn iċ-ċemiterju u fuq iz-Zuntier b’risq il-Parroċċċa. Inkunu ġenerużi.