Din il-Ġimgħa hija waħda speċjali għax se niċċelebraw is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil madwar 50 żagħżugħ/żagħżugħa mill-Parroċċa tagħna.

It-Tnejn, 27 ta’ Lulju fil-5.00pm se ssir il-prova liż-żgħażagħ tal-Klassi ta’ Ms. Rita fil-Knisja Parrokkjali.

fil-Quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna l-abbatini flimkien mal-familjari tagħhom, u wara jkollhom BBQ fuq iz-Zuntier.

Wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqa’ l-kor Parrokkjali.

It-Tlieta, 28 ta’ Lulju, fil-5.00pm se ssir il-prova liż-żgħażagħ tal-Klassi ta’ Ms. Isabelle fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, 30 ta’ Lulju, mis-6.00pm sal-quddiesa se noffru servizz ta’ qrar lill-familjari taż-żgħażagħ li se jersqu għall-Griżma minn konfessur barrani. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 31 ta’ Lulju se nsergħu noffru servizz ta’ qrar  mis-6.00pm ‘il quddiem fil-Knisja Parrokkjali minn saċerdot tal-Parroċċa. Nhar il-Ġimgħa, 31 ta’ Awwissu, l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.

Nhar is-Sibt, 1 ta’ Awwissu se niċċelebraw il-Griżma tal-Isqof għaż-żgħażagħ li qegħdin fil-Klassi ta’ Ms. Rita. Għaldaqstant il-ħin tal-Quddies tas-Sibt filgħaxija se tkun fil-4:45pm fil-Knisja Parrokkjali (ġewwa mhux barra) fis-6.00 niċċelebraw l-quddiesa tal-Griżma; nistiednu lil ġenituri biex jibdew jieħdu posthom fuq iz-Zuntier mal-5.30pm u nimxu ma kif jgħidulna l-ushers.

Nhar il-Ħadd, 2 ta’ Awwissu se niċċelebraw il-Griżma tal-Isqof għaż-żgħażagħ li qegħdin fil-Klassi ta’ Ms. Isabelle. Il-ħin tal-Quddies tal-Ħadd filgħaxija se tkun fil-4:45pm fil-Knisja Parrokkjali (ġewwa mhux barra) fis-6.00 niċċelebraw l-quddiesa tal-Griżma; mill-ġdid nistiednu lil ġenituri biex jibdew jieħdu posthom fuq iz-Zuntier mal-5.30pm u nimxu ma kif jgħidulna l-ushers.

Matul din Il-Ġimgħa nitolbu għall dawk li se jersqu għas-sagrament tal-Konfermazzjoni. Tajjeb li noffru li sagriffiċju għal dawn iż-żgħażagħ tagħna. Ejjew noħolqulhom ambjent sann fejn ikomplu jikbru u jiskopru dak li Alla jrid minnhom.