Matul din il-Ġimgħa fil-parroċċa tagħna niċċelebraw jiem ta’ Adorazzjoni Quddiem Ġesù Ewkaristija –Il-Kwaranturi. Nibdew nhar It-Tlieta 29, wara l-Quddiesa ta’ filgħodu jiġi sponut Ġesù Ewkaristija sal-Quddiesa ta’ filgħaxija. Kemm l-Erbgħa 30 kif ukoll u l-Ħamis 31 huma jiem oħra ta’ adorazzjoni. Il-Ħamis, 31 ta’ Diċembru Fil-5.30pm Qrar fil-Knisja Parrokkjali; fis-7.00pm Quddiesa ta’ għeluq il-Jiem ta’ Adorazzjoni bl-innu tat-Te Deum b’ringrazzjament għas-sena ċivili li ntemmet.

  • Ejjew insibu ftit ħin quddiem Ġesù Ewkaristija, biex nirringrazzjawh ta’ dak li jagħmel magħna. Nistiednukom biex tiġu flimkien bħala familja u oqgħdu għal kwiet quddiem Ġesù.
  • Nixtiequ nies li jagħmlu siegħa ta’ adorazzjoni biex Ġesù qatt ma jkun waħdu. Min hu interessat jniżżel ismu fis-sagristija.  

Nhar it-Tlieta 29 ta’ Diċembru fil-Knisja taż-Żebbiegħ se ssir ċelebrazzjoni tal-Milied, fis-6.30pm. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem.

Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Jum tas-Sena, niċċelebraw lil Marija Omm Alla l-quddies ikun bħal tan-nhar ta’ Ħadd.

Fejn il-bibien tal-Knisja hemm kaxxi apposta għal min jixtieq juri l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li jwettaq is-Sagristan matul is-sena kolla. Għalhekk kull min jixtieq jagħti strina lis-sagristan, jista’ jitfa’ l-offerta tiegħu.

INFAKKRU: Fil-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. Fil-Quddiesa tal-lejliet l-ewwel tas-Sena, u fl-Ewwel tas-Sena l-ġbir se jmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Minn qalbna ejjew noffru l-għajnuna lil din id-Dar li tant tagħmel ġid.