Matul dan il-Ħadd il-Knisja tfakkar il-Jum Dinji dedikat lill-Immigranti u Refuġjati. Nitolbu ħafna għal dawk ħutna li jinstabu f’diffikultà soċjali u umana, u nitolbu biex noħolqu kultura mibnija mhux fuq mibegħda imma  fuq sens qawwi ta’ ġustizzja.

Din is-sena, b’mod differenti mis-soltu se nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. filgħaxija nistiednu lill-Familji biex tinġabru u titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien fi djarkom. Se nxandru live fuq Facebook tal-Parroċċa l-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju.

  • It-Tnejn fis-7.00pm inxandru il-Quddiesa u r-Rużarju minn Binġemma.
  • It-Tlieta fis-6.30pm inxandru il-Quddiesa u r-Rużarju miż-Żebbiegħ.
  • L-Erbgħa fis-7.00pm inxandru il-Quddiesa u r-Rużarju minn Ta’ Mrejnu.
  • Il-Ħamis fis-7.00pm inxandru il-Quddiesa u r-Rużarju mis-Santi.

Il-Ħamis huwa l-ewwel Ħamis tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ fil-għodu se ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fil-għaxija jkollna konfessur barrani għall-qrar. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nhar il-Ħamis mhux se ssir l-adorazzjoni wara l-Quddiesa bħas-soltu. Qabel il-Quddiesa jingħad ir-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali.

Nhar il-Ħamis, 1, t’Ottubru se nagħmlu laqgħa għall-Katekisti, fil-4:45pm fl-Oratorju.  

Matul ix-xahar kollu t’Ottubru, se jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).  

Nhar il-Ġimgħa, 2 t’Ottubru,  niċċelebraw il-Jum tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali – Jum ta’ Talb għall-Parroċċa tagħna . Filgħaxija jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija, ikollna Quddiesa Specjali tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja u wara l-Quddiesa nagħmlu Adorazzjoni b’ringrazzjament lil Alla ta’ kull ma jagħmel magħna bħala parroċċa.

Il-Laqgħat taż-ŻAK se jkunu b’dan il-mod kull ġimgħa:

  • Year 8 (Form 2) mis-6.30pm sas-7.30pm
  • Year 9 – 10 ( Form 3 sa 4) mis-7.00pm sat-8.00pm
  • U l-kbar (Form 5+) fit-8.15pm

l-Oratorju se jkun miftuħ biss għall-laqgħat. Kulħadd irid jilbes il-maskla u jżomm id-distanza.

Mis-Sibt li ġej (3 t’Ottubru) nirritornaw għall-ħinijiet tal-Quddies bħal ma kienu qabel ma’ bdiet il-Covid: is-Sibt filgħaxija fis-7.00pm. Il-Ħadd il-quddies jibqa’ kif inhu (5.30pm, 7.00pm, 9.00pm, 10.30pm u 5.00pm). Importanti li nikkoperaw dejjem mal-miżuri kontra t-tixrid tal-imxija: Irridu b’mod partikulari nfakkru li hemm tliet mizuri – is-sanitazzazzjoni, id-distanza socjali, u l-uzu tal-makra/visor –  li huma t-tlieta essenzjali. 

Is-Sibt li ġej, jaħbat l-ewwel Sibt tax-xahar, fl-Oratorju, fit-8.00pm tintalab it-talba tar-Rużarju.

Il-Ħadd 4 t’Ottubru se niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm quddiesa speċjali u wara nitolbu r-Rużarju meditat quddiem Ġesù Ewkaristija.

Hija x-xewqa tal-Q.T. il-Papa Franġisku, li fil-Quddies kollu li jiġi ċċelebrat fil-knejjes tal-Arċidjoċesi tagħna nhar is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd 3 u 4 ta’ Ottubru 2020 ssir il-Ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu wkoll qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Nixtiequ nħeġġu lil kulħadd biex fil-ġabra nkunu ġenerużi kif dejjem konna.  B’hekk inkunu wkoll nuru l-għaqda tagħna mal-Papa Franġisku u naqdu dmirna ta’ karità lejn ħutna fil-bżonn.