Għada/Ilum il-Ħadd, Mons. Arċisqof se jkun qiegħed jikkonsagra u jbierek iż-Żjut Imqaddsa. Nitolbu lil Mulej ikabbar fina s-sens ta’ komunità.  

It-Tnejn, 29 ta’ Ġunju, niċċelebraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Il-Knisja f’Malta tifraħ u tirringrazzja lil Alla għall-ordinazzjoni ta’ għaxar saċerdoti ġodda. Tista’ sseġwu l-Ordinazzjoni fuq  TVM2 jew Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

F’dawn l-ġranet aħna is-saċerdoti qed niċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħna. Nitolbu lil Mulej issejjaħ vokazzjonijiet mill-Parroċċa tagħna.

Se ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Anthea, nhar il-Ħamis, 2 ta’ Lulju fl-4.30pm

Il-Ħamis, mill-5.45pm sas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdoti tal-Parroċċa. Wara l-Quddiesa ssir l-Adorazzjoni.

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Nhar is-Sibt se tkun organizzata ikla b’risq il-Knisja, Inħeġġiġkom biex nieħdu sehem u ngħinnu. Aktar dettalji minn fuq il-posters.