Infakkrukom li l-ġabra tal-lum se tmur biex tgħin fl-għotjiet ta’ karità li l-Papa Franġisku jagħmel ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Nkunu ġenerużi kif dejjem konna. 

(Għada/Illum)Il-Ħadd, 4 t’Ottubru se niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm quddiesa speċjali u wara nitolbu r-Rużarju meditat quddiem Ġesù Ewkaristija.

Infakkrukom li matul ix-xahar kollu t’Ottubru, qed jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).

Jekk Alla jrid matul din il-ġimgħa nibdew bil-katekeżi. Nitolbu l-koperazzjoni tal-ġenituri. M’għandnix għax noħolqu preokupazzjonijiet żejda: qed nimxu mal-miżuri kollha. Infakkarkom fil-ġranet u l-ħinijiet:

  • Kull nhar ta’ Ħamis – Year 1  (fil-4.45pm sal-5.30pm)  u Year 2  (fil-5.00pm sas-6.00pm)  
  • Kull nhar ta’ Ġimgħa – Is-Sena tal-Griżma (mill-5.00pm sa 6.00pm)
  • Kull nhar ta’ Sibt – il-Year 3 u 4 (mill-4.00pm sal-5.00pm) u l-Year 5 u 6 (mill-5.15pm sal-6.15pm).

Importanti li nirrispettaw il-ħinijietId-dħul fl-Oratorju ssir minn Triq San Pawl, fil-bieb ikun hemm persuna li tieħu t-temperatura u kulħadd irid ikun libes maskla jew visor. Il-ħruġ ser issir mill-bieb tal-ġenb tal-Oratorju (minn Triq Santa Marija).

  • It-tfal jiġu 5 minuti qabel tibda l-lezzjoni, jidħlu mil-ewwel fil-klassi u ipoġġu fis-siġġu indikat lilhom.
  • Minħabba li rridu nirrispettaw id-distanza soċjali, dawk it-tfal bi bżonnijiet speċjali jkollna bżonn l-għjnuna tal-ġenituri/kustodji waqt il-ħin tal-katekeżi.
  • Il-Klassi ta’ Ms Anthea, tal-Ewwel Tqarbina se tkun fil-Knisja Parrokkjali MHUX fl-Oratorju, fl-istess ħinijiet. Għalhekk, Kull nhar ta’ Ħamis, il-Knisja mill-5.00pm sas-6.00pm tkun miftuħa biss għat-tfal.   
  • Għal aktar informazzjoni idħlu fuq is-site tal-Katekeżi https://sites.google.com/view/katekezimgarr/home

Nhar il-Ħamis, 8 t’Ottubru se nerġgħu nibdew il-laqgħa tal-Kelma t’Alla, se jsiru fil-Knisja flok l-Oratorju, wara l-Quddiesa.   

Il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-nies se jibdew mill-ġimgħa d-dieħla, 14 t’Ottubru fid-9.00am fl-Oratorju.  

Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr jinfurmakom li t-Tilqima tal-Influenza ser tingħata fil-Berġa tal-Imġarr fi Triq San Pietru, nhar it-Tlieta, 13 t’ Ottubru bejn in-12:30 u l-16:30. It-tilqima ser tkun disponibbli għar-residenti adulti kollha tal-Imġarr. Qed tiġu mitluba li turu l-Karta tal-Identità u kull resident ikun liebes il-maskra.

Minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom, din is-sena qed tirċievu l-envelopes tal-ġurnata Missjunarja bil-posta. Dawn l-envelopes m’għandhomx x’jaqsmu mal-ġabra li qed tkun organizzata f’dan il-Ħadd. Nappellaw għall-ġenerosita tagħkom; l-offerta tistgħu tibgħatuhom lill-Uffiċċju Missjunarju jew jiġibuhom fil-Knisja, fil-jiem li ġejjin.