Ngħidu Grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom biex din is-sena stajna niċċelebraw festa oħra lil Santa Marija. Grazzi ukoll mill-qalb tal-ġabra speċjali b’risq il-festa li kienet ta’ €1,608. fil-Ġabra speċjali li għamilna fil- tal-15 t’Awwissu ilħaqna s-somma ta’ €855. Grazzi mill-qalb. Grazzi ukoll lil dawk kollha li taw sehemhom biex għal din is-sena ukoll issir l-offerta tal-vara, li laħqet is-somma sabiħa ta’ €5000. Grazzi mill-qalb.

Bosta qed isaqsu fuq kif se tkun il-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja minħabba l-miżuri kontra t-tixrid tal-Covid-19. Qed naħdmu fuq sistema fejn b’mod tajjeb u sikur se nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna fost it-tfal, b’mod speċjali fil-katekeżi. Kif ikollna d-dettalji ninfurmawkom.   

Il-Quddies fil-w’ends ta’ Settembru se jkunu b’dan il-mod: Is-Sibt filgħaxija il-quddies se jibda jsir fis-7.00pm u fit-8.00pm. il-Ħadd il-quddiesa ta’ Filgħaxija se tibda tkun fil-5.00pm. Minn Settembru l-quddies kollu tal-ħin se jkun fil-Knisja: infakkrukom li tridu ssegwu r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija, fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor, nirrispettaw id-distanzi u nimxu kif immexxuna l-ushers.  Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom  

Il-Ħamis, 3 ta’ Settembru, se nagħmlu Pellegrinaġġ għall-Madonna tal-Mellieħa, biex nitolbu għall-vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna. Se niltaqgħu quddiem il-Knisja fit-3.30am. Kif naslu l-Melliegħa niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija.

Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna servizz ta’ qrar minn saċerdot barrani. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Il-Ħamis, fit-7.45pm se niltaqgħu maż-żgħażagħ li għamlu l-Griżma din is-sena, għall-laqgħa speċjali fuq iz-zuntier tal-Knisja