Matul il-Ġimgħa – Jerġa’ jibda l-quddies kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa fil-Knisja ta’ Sant’ Anna iż-Żebbiegħ fis-6.30pm.

Infakkarkom fil-miżuri li irridu nżommu meta niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa:  

  • Qabel niġu l-Knisja inkunu żguri li m’għandniex deni jew sintomi ta’ mard.
  • Qabel nidħlu l-Knisja nagħmlu s-sanitizer li se jkun hemm fil-bieb ta’ barra.
  • Meta l-Quddies isir fil-knisja npoġġu fejn hemm l-istickers ħodor.
  • Inżommu distanza soċjali ta’ 2 metri bejn persuna u oħra. Familja li jgħixu flimkien jkunu flimkien
  • Hu ferm rakkomandat li jintużaw maskri/visors iżda mhux obbligatorji.

L-Erbgħa 8 ta’ Lulju, se nagħmlu attività għat-Tfal: Quddiesa fis-7.00pm u wara attività fuq iz-Zuntier. It-tfal mistiedna jagħmlu strument mużikali minn materjal riċiklat u jġibuh magħhom.

Se ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li huma fil-klassi ta’ Ms Josephine, nhar il-Ħamis, 9 ta’ Lulju fl-4.30pm.

Nota Lill-Ġenituri: Bil-limitazzjonijiet tagħna qiegħdin ngħinnu fil-formazzjoni ta’  uliedkom li se jersqu għas-sagrament tal-Ewkaristija. Filwaqt li qed tippreparaw l-affarijiet tal-ewwel tqarbin, aktar importanti ippreparaw l-uliedkom bit-tagħlim u t-talb!

Il-Ħamis, qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali noffru servizz ta’ qrar mis-saċerdot tal-Parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Lulju nkomplu bil-laqgħat għaż-żgħażagħ li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

Ħareġ il-programm tas-Sajf għaż-żgħażagħ li jagttendu fiz-ZAK fl-oratorju. Ġenituri ħeġġu lil uliedkom biex jattendu.  

Inżommu l-Indafa: tajjeb li meta niġu l-Knisja, jew ngħaddu minn fuq iz-zuntier, inżommu naddif.

Il-Festa ta’ Santa Marija fil-parroċċa tagħna se tkun iċċelebrata nhar il-Ħadd 23 t’Awwissu b’quddiesa fil-5.30pm u wara pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Santa Marija, skont id-direttivi maħruġa mill-Kurja.  

L-Ewwel Ħadd tax-Xahar: ĠABRA SPEĊJALI: qabel ma’ toħorġu, nistednukom titfgħu l-għotjiet tagħkom f’kaxxa apposta. Grazzi mill-qalb.