It-Tnejn, 7 ta’ Diċembru, 6.30.pm ċelebrazzjoni Marjana u wara Quddiesa tal-Vġili tal- Immakulata Kunċizzjoni.

It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru fis-6.00pm Adorazzjoni u Rużarju Meditat quddiem Ġesù Espost

Il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamisli se ssir bi preparazzjoni għat-Tielet Ħadd għall-Avvent.

Is-Sibt, 12 ta’ Diċembru fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu it-tielet riflessjoni mill-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Din se tkun imxandra live fuq Facebook tal-Parroċċa. Fis-7.00pm Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent, mistiedna speċjali l-ġenituri li qed jistennew tarbija. Fil-quddiesa se isir it-tberik tat-trabi tal-ġuf.

Infakkrukom li matul il-weekend tal-11, 12 u 13 ta’ Diċembru fuq iz-Zuntier tal-Knisja se jkollna għal bejgħ diversi oġġetti tal-Milied b’risq il-Parroċċa. Din l-attività se ssir fil-beraħ, taħt tinda u se jiġu imħarsa l-miżuri kollha. Tajjeb li nkunu ġenerużi mal-parroċċa tagħna.

Dawk li jixtiequ li Father Christmas iqassam ir-rigali għat-tfal, għandhom jinkitbu fl-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Ir-Rigali għandhom ikunu l-uffiċċju parrokkjali sal-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru, b’isem fuqhom u ġo borża tal-plastic. L-attività se ssir nhar il-Ħadd 20 ta’ Diċembru filgħodu, u rigal jitħalla fuq l-għadba tal-bieb biex ma jsirx kuntatt fiżiku.  

Matul din il-ġimgħa daħlu diversi donazzjonijiet b’risq il-mużajk ta’ Santa Marija. S’ issa nġabbret is-somma ta’ €7000. Inħeġġukom biex tkomplu tgħinnuna f’dan il-proġett. Min jixtieq joffri donazzjoni jista’ jkellem lill-Kappillan.

Grazzi mill-Qalb lil dawk li qed jagħtu d-donazzjonjiet tal-Istrina b’risq il-parroċċa.  kif inhu indikat, l-għajnuna tagħkom se tmur kemm għall-ħidma pastorali kif ukoll għall-manutenzzjoni tal-Knisja Parrokkjali u l-Oratorju.

Inħeġġukom biex iġġibu l-envelope tagħkom l-Knisja jew tgħadduh personalment lill-Kappillan. Grazzi mill-Qalb.

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-Karità. Fil-Knisja se jkollna għal xahar sħiħ il-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. Nibdew inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.