Infakkrukom fil-ħinijiet tal-Quddies fil-w’ends ta’ Settembru: Is-Sibt filgħaxija il-quddies se jibda jsir fis-7.00pm u fit-8.00pm. il-Ħadd il-quddiesa ta’ Filgħaxija se tibda tkun fil-5.00pm.

  • Il-quddies kollu tal-ħin se jsir fil-Knisja.
  • Infakkrukom li tridu ssegwu r-regoli kollha ta’ miżura kontra it-tixrid tal-mard tal-imxija, fil-knisja kulħadd jilbes maskla jew visor.
  • Nirrispettaw id-distanzi u noqgħdu bil-qiegħda biss fuq it-tabela l-ħadra.
  • Siġġijiet taħt l-arkati MHUX PERMESSI

Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom 

Ħarġu l-applikazzjonijiet online għas-sena tal-Katekeżi (id-Duttrina) għas-sena li ġejja. Wieħed jidħol fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa (Parroċċa Santa Marija – Imġarr Malta) u jimla’ l-formola.

Jekk xi ħadd m’għandux aċċess formola online, tistgħu tiġu l-uffiċċju Parrokkjali nhar l-Erbgħa 9 jew il-Ġimgħa 11 ta’ Settembru, mill-4.00pm sas- 5:45pm

Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-Twelid ta’ Verġni Marija: il-Vittorja – Festa Pubblika; il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.

Nhar it-Tlieta, se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Nixtieq li nagħtu daqqa t’id liż-żgħażagħ fil-ħasir tal-Oratorju. Hemm ħafna xogħol xi jsir. Fid-9.00am niltaqgħu l-Oratorju. Grazzi tal-għajnuna li tagħtu.  

Il-Ħamis, 10 ta’ Settembru se ssir laqgħa għall-Katekisti, fil-5.30pm, fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħamis, wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

It-Tnejn, 14 ta’ Settembru, se jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7:45pm fl-Oratorju.