MATUL DIN IL-ĠIMGĦA:

  • Se nkunu qed noħoġru d-dettalji tal-ħinijiet u ta’ kif se tkun iċċellebrata l-Quddiesa fil-parroċċa tagħna.
  • Se nkunu qed noħorġu d-dati u xi dettalji oħra relatati mal-Ewwel Tqarbina u tal-Ġriżma.
  • Se noffru servizz ta’ qrar MHUX fil-ħinijiet tal-Quddiesa biex inkunu nistgħu norrervaw il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixtrid tal-imxija tal-COVID-19. Dawn se jkunu il-Ħamis, 11 ta’ Ġunju mis-5.45 sas-7.00pm u l-Ġimgħa, 12 ta’ Ġunju mill-5.30pm sas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali minn konfessur barrani. Is-saċerdot u l-persuna li qed tqerr għandhom jilbsu visor jew maskra, filwaqt li josservaw ir-regoli ta’ distanza.
  • Se niftħu l-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa mill-4.00pm sas-6.00pm.

Se ssir laqgħa ONLINE għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, nhar il-Ħamis, 11 ta’ Ġunju fl-4.30pm Il-Link tal-meeting huwa:

https://meet.google.com/lookup/hcoguc4g6a

Ġenituri kunu ħdejn uliedkom u għinnu fil-formazzjoni tagħhom!

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Dawk il-Ġenituri li se jressqu t-tarbija tagħhom għall-Magħmudija ejjew kellmuna fil-ħinijiet tal-uffiċċju biex nkunu nistgħu nħejju għall-magħmudija.

Matul din il-Ġimgħa sar restawr fuq parti miċ-ċinta tal-kampnar tal-Knisja Parrokkjali, wara li ġġarfet u għamlet ħsara lil karrozza. Grazzi lil dawk kollha li taw sehmhom. Inħeġġu biex nkunu ġenerużi; għandna bżonn ħafna l-għajnuna tagħkom!