Nhar l-Erbgħa ssir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju. Filgħaxija l-uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.

Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamis. Wara l-Quddiesa mhux se nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja.

Kif tistgħu taraw, din il-Ġimgħa tqiegħed f’ postu il-mużajk ta’ Santa Marija fil-Fronte Spizio tal-Knisja Parrokkjali. Inħeġġigkom tkunu ġenerużi fl-għotja tagħkom għal dan il-proġġett. Matul din il-ġimgħa kellna 3 donazzjonijiet li jammontaw €700. Il-qliegħ li qlajna mill-bejgħ tal-pjanti huwa ta’ €385 li se jmorru b’risq dan il-proġett. B’kollox s’issa nġabru €1085 minn €16000. Min jixtieq jgħati donazzjoni jista’ jkellem lill-Kappillan.

Il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa fil-weekend li għadda kienet ta’ €655. Grazzi ħafna!