Matul il-jiem li ġejjin, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija, bħala parti mit-Tħejjija (Kwindiċina) għall-Festa ta’ Santa Marija.

Stediena: Tajjeb li fil-familji tagħna jinġabru biex jitolbu flimkien bħala familja fid-dar, biex b’hekk niċċelebraw b’mod spiritwali l-festa ta’ Santa Marija.  

Nhar it-Tlieta, 11 u l-Erbgħa 12 t’Awwissu, se noffru riflessjonijiet u diskussjonijiet fuq suġġetti attwali li joħorġu mill-Kelma t’Alla bi tħejjija spiritwali għall-Festa ta’ Santa Marija, fit-8.00pm fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali. Din hija opportunità biex nikbru spiritwalment. Infakkarkom li f’din l-attività kulħadd għandu jħares bir-reqqa l-miżuri b’mod partikulari d-distanza soċjali.

Il-Ħamis, 13 t’Awwissu, se noffru servizz ta’ qrar bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija minn saċerdot mill-parroċċa. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir L-adorazzjoni tal-Ħamis.

Nhar il-Ġimgħa, 14 t’Awwissu – Vġili tal-Festa tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija – Il-Quddies filgħaxija jkun bħal tas-Sibt: Fis-6.00pm u fis-7.00pm. L-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.

Nhar is-Sibt, 15 ta’ Awwissu – Festa tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija – Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd ( fil-5.30am, 7.00am, 9.00am fl-10.00pm) Filgħaxija l-Quddies tkun fis-7.00pm. Tajjeb li nissieħbu fil-Quddies; dejjem wieħed għandu jħares bir-reqqa l-miżuri kontra t-tixrid tal-imxija.

Matul l-w’end ta’ Santa Marija – il- w’end li ġej – se nagħmlu ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Minħabba ċ-ċirkustanzi ta’ din is-sena, minkejja li mhux se nqassmu l-envelopes ta’ żmien il-festa b’risq il-Parroċċa nixtiequkom li xorta taħsbu fil-parroċċa tagħna, kulħadd skont kif jistà. Il-Parroċċa xorta kompliet għaddejja b’diversi ħidmiet pastorali, proġetti u manitenzzjonijiet filwaqt li għennet fl-għotji ta’ karità. Minn qalbi nirrigrazzjakom tal-għotjiet tagħkom

Grazzi kbira mill-Qalb lill-ġenituri kollha tal-koperazzjoni sħiħa li sibna biex niċċelebraw kif jixraq il-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina. Grazzi ukoll lil Helpers kollha, lill-ushers u lill-Katekisti li għamlu ħilithom biex jgħinnu fil-formazzjoni tat-tfal u fiċ-ċelebrazzjoni.

Dawk il-ġenituri li jixtieq jgħinnu fil-formazzjoni tat-tfal waqt is-sena Kateketika li jmiss, għanhom javviċinaw lill-Kappillan. Kull għajnuna hija ferm apprezzata.

Nergġħu infakkrukom li Jum il-Festa ta’ Santa Marija fil-Parroċċa tagħna se jkun iċċelebrata b’quddiesa u velja ta’ talb, fis-7.00pm, nhar il-Ħadd 23 t’Awwissu.