l-Ħadd 28 ta’ Frar

Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
L-Erbgħa 3 ta’ Marzu

Issir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, fid-9.00am, fl-Oratorju.
Il-Ħamis 4 ta’ Marzu

Issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-7.30am.    

Niċċelebraw l-Ewwel Qrara tat-tfal li din is-sena se jersqu għall-Ewwel Tqarbina. Nitolbu lill-ġenituri biex jikkoperaw magħna fil-ħinijiet u kulħadd jirrispetta l-miżuri tas-saħħa pubblika. Il-ħinijiet tal-qrar se jkun hekk:
Fl-4.30pm l-klassi ta’ Ms Elinor
Fil-5.15pm l-klassi ta’ Ms Anthea
Fis-6.00pm l-klassi ta’ Ms. Josephine.

Il-ġenituri huma mitluba jistennew lil uliedhom fuq iz-Zuntier. Mhux permess li ġenituri jieħdu ritratti ta’ wliedhom waqt l-qrar.  

Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni bi tħejjija għat-Tieni Ħadd tar-Randan fil-Knisja Parrokkjali.  
Il-Ġimgħa 5 ta’ Marzu

Mis-6.00pm ’il quddiem, se jkollna servizz ta’ qrar minn konfessur barrani, flok l-Ħamis.

Fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.  

Se jkomplu l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ 13+, fl-Oratorju fis-6.30pm; janimahom Dun Mark Mallia Pawley.  
Is-Sibt 6 ta’ Marzu

Nhar Is-Sibt li ġej se jkollna bżonn l-għajnuna biex mill-ġdid nerġu naħslu l-Oratorju. Kull għajnuna hija apprezata, nibdew fid-9.00am.  

Waqt il-katekeżi tas-Sibt li ġej, se jsir il-qrar tat-tfal tal-year 3 u 4.
 
Il-Ħadd 7 ta’ Marzu

Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.  

Ikomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzji tar-Randan immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
Avviżi oħra

Infakkru fl-Eżerċizzi għal kulħadd li se jsiru mit-Tnejn, 8 sal-Ġimgħa 12 ta’ Marzu, fis-7.00pm Quddiesa u wara ssir ir-riflessjoni. L-Eżerċizzi tal-Miżżewġin se jsiru mit-Tnejn 15 sal-Ġimgħa 19 ta’ Marzu.  

Il-Ġabra tas-Seminarju kienet ta’ €1075 mill-knisja Parrokkjali u €600 miż-Żebbiegħ. Grazzi mill-qalb.  

Dawk il-letturi li kien involuti fir-roster tal-quddies, u jixtiequ jerġgħu jibdew jaqraw, iniżlu isimhom fis-sagristija.

Jekk Alla jrid, il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa tagħna. Inkunu ġenerużi.

Nitolbukom biex mill-ġdid nagħtu l-aħħar spinta biex niġbru b’risq l-fronte spizio tal-Knisja Parrokkjali. Baqalna l-aħħar ftit, inkunu ġenerużi.