Matul din il-ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Milied:

It-Tnejn, 20 ta’ DiċembruFis-6.45pm se jiltaqgħu t-tfal tal-year 5 u year 6 fil-Maħżen tal-Knisja ħalli flimkien jiċċelebraw żmien il-Milied. Imbagħad fis-7.00pm Quddiesa mal-familjari tagħhom fil-Knisja Parrokkjali.
It-Tlieta, 21 ta’ DiċembruFis-7.00pm Quddiesa għaż-żgħażagħ fil-Knisja Parrokkjali. Wara, fl-Oratorju tkompli attività għalihom.
L-Erbgħa, 22 ta’ DiċembruFis-7.00pm Quddiesa li għaliha qed inħeġġu lil dawk kollha involuti fil-ħajja tal-parroċċa jieħdu sehem. Ejjew niċċelebraw dawn il-jiem flimkien.  
Il-Ħamis, 23 ta’ Diċembrul-aħħar jum tan-Novena; fis-6.00pm ikollna saċerdot għall-qrar. Inħeġġukom biex nersqu għas-sagrament tal-qrar.  Fis-7.00pm Quddiesa li għaliha nistiednu b’mod speċjali lil abbatini u lill-familjari tagħhom.

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Diċembru – lejliet il-Milied: fis-6.30pm nitolbu t-Talba tal-Għasar imbagħad fis-7.00pm Quddiesa. Fit-8.00pm Quddiesa fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Fil-10.30 pm niftħu l-Knisja Parrokkjali hekk kif fil-11.00pm issir il-velja tal-Lejl Qaddis tal-Milied bil-Prietka tat-Tfal, bit-talb tas-Salmi u Kant tal-Milied. Fl-12.00am niċċelebraw il-Quddiesa  tal-Lejl qaddis tal-Milied. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem.

Is-Sibt, 25 ta’ Diċembru – Jum il-Milied. Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali ikun fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.30am u fil-5.00pm (ma ssirx il-quddiesa tas-7.00pm). Il-Quddies fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikunu fis-7.30am u fil-11.30 am.

Infakkrukom minn issa: l-aħħar tlett ijiem tas-sena huma 3 ijiem ta’ Adorazzjoni kontinwa. Ejjew nippjanaw ruħna għalihom.

INFAKKRU: Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa xahar ta’ Karità fil-parroċċa tagħna b’risq id-dar tal-Providenza. Fejn l-artal ta’ San Ġużepp tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom. S’issa ġbarna s-somma ta’ €1300. Grazzi mill-Qalb.