Illum niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Domini: Nirringrazzjaw lill-Mulej għat-tfal li ressqu biex jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina matul dawn il-jiem. Matul din il- ġimgħa, sal-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, fil-parroċċa tagħna se nkunu qed nagħmlu Ġimgħa Ewkaristika:

  • It-Tnejn 20, fis-6pm siegħa adorazzjoni fis-skiet u wara l-quddiesa tas-7pm ssir adorazzjoni animata.
  • It-Tlieta 21, fis-6pm adorazzjoni fis-skiet filwaqt li fis-6.30pm ssir adorazzjoni animata mill-abbatini.
  • L-Erbgħa 22, fis-6pm siegħa adorazzjoni fis-skiet u wara l-quddiesa tas-7pm ssir adorazzjoni animata.
  • Il-Ħamis 23, fil-5.30pm ikun hawn l-Qrar minn konfessur barrani u adorazzjoni fis-skiet u wara l-quddiesa tas-7pm ssir adorazzjoni animata.
  • Il-Ġimgħa 24Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – mit-3.30pm adorazzjoni fis-skiet; fil-5.30pm siegħa adorazzjoni animata u fis-6.30pm quddiesa u Purċissjoni li għaliha qed nistiednu it-tfal tal-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem.

Inħeġġukom biex tieħdu sehem filwaqt li nitolbu għall-Parroċċa tagħna.   

Il-Ħamis li ġej se tkun l-aħħar laqgħa tal-Azzjoni Kattolika qabel is-Sajf. Għaldaqstant se ssir quddiesa l-Wardija. Min se jattendi avżaw Anna Ebejer jew Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika.

Avviżi oħra

Il-Qliegħ minn Festa Frawli 2022 kien ta’ € 18,931.68. Grazzi mill-Qalb. Infakkrukom li il-qliegħ kollu ta’ Festa Frawli għas-sagristija.

Il-Ġbir waqt il-quddiesa tal-Ħadd li ġej se jmur b’risq il-Karitajiet li jagħmel il-Papa Franġisku. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

Infakkrukom li fis-sajf bħala parroċċa qed norganizzaw KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju kull nhar ta’ Erbgħa mill-5pm ‘il quddiem sal-Quddiesa tas-7pm li tkun animata apposta għat-tfal.

Qed niġbru oġġetti ġodda bħala affarijiet tal-kċina, stationary, għodda, lożor u kuttri, ħwejjeġ ġodda tat-tfal u l-kbar biex itellgħuhom magħhom l-Albanija l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna li sejrin l-Albanija fl-Lulju li ġej. Min jixtieq jagħti l-għajnuna tiegħu jkellem lill-Kappillan jew lill-voluntiera. 

Infakkrukom fl-Attivita’ biex inkomplu niġbru l-fondi b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li fiha se jmorru l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna, se ssir majjalat fuq iz-zuntier tal-Knisja nhar it-28 ta’ Ġunju. Biljetti mingħand il-voluntiera.