Dawk li għadhom ma rriġistrawx lil uliedhom għall-Katekeżi, inħeġġuhom li jagħmlu dan. Jekk huma fl-1 u t-2 sena jagħmlu dan l-Uffiċju Parrokkjali nhar l-Erbgħa 22 ta’ Settembru mill-4.00pm sas-6.00pm,fil-preżenza taż-żewġ ġenituri. Dak il-ġenituri li għandhom lil uliedhom qegħdin fit-3 sena sas-7 sena tal-katekeżi, tistgħu tipplikaw online.

Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Settembru  se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Kull għajnuna hija apprezata.

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Settembru wara l-Quddiesa tas-7.00pm,  issir l-adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru se ssir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm

Jekk Alla jrid fl-aħħar Ġimgħa ta’ Settembru se jsiru ż-żjajjar tal-Madonna. Inħeġġukhom biex nippreparaw ruħna spiritwalment għalihom.

Matul il-ġimgħa li għaddiet il-Parroċċa tagħna ħarġet sejħa għal post ta’ sagristan. Aktar informazzjoni u applikazzjoni ħarġet fuq l-website tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Għal aktar informazzjoni avviċinaw lill-kappillan.