Mit-Tnejn 20 il-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali se jibdew ikunu mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Filgħodu l-Knisja Parrokkjali mhux se tkun miftuħa. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm

Infakkru: Skont id-direttivi maħruġa persuni vulnerabli u dawk minn 65+ għandhom jibqgħu d-dar. Tistgħu ssegwu l-Quddies li xxandar l-Knisja f’Malta fuq l-mezzi tal-komunikazzjoni u ssibu ħin ta’ talb fil-familja.

Aħna s-saċerdoti nibqgħu disposti għalikom  
F’dan iż-żmien inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook.  

Għaldaqstant kull nhar ta’ Ħamis, fit-8.30pm, se jkollna live fuq il-Facebook mumenti ta’ spjega u talb fuq il-Kelma t’Alla. Se nibdew nhar il-Ħamis, 23 t’April. Segwuna.  

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Klassijiet tal-Ewwel Tqarbina, nhar L-Erbgħa 29 t’April biex lil nkomplu nħejju t-tfal mill-dar għas-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina.Aktar tard matul din il-ġimgħa ngħidulkom l-mod ta’ kif se ssir.

The Archdiocese of Malta will introduce a televised Sunday Mass in English. This initiative is being taken in collaboration with PBS.
 
QUDDIESA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ: Kull nhar ta’ Sibt fis-7pm, ser tixxandar Quddiesa ghaz-zghazagh fuq il-website www.knisja.mt . Il-Quddiesa tal-lejla se tixxandar hawnhekk: https://youtu.be/jMEFRse4AME