Matul dan il-weekend qegħdin nitolbu għas-seminaristi u għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali filwaqt li l-ġbir kollu tal-Quddies ser imur għall-bżonnijiet tas-Seminarju tal-Arċisqof.

Fl-Oratorju illum u għada qed issir il-Maratona Sports b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju: 24 siegħa ta’ Billiard u Table Tennis. Tibda mis-Sibt wara l-Quddiesa tas-6.30pm u tkompli sal-Ħadd filgħaxija. Waqt li jkun għaddej il-logħob ser ikun hemm ikel għall-bejgħ, tombla l-Ħadd fis-2.30pm, attivitajiet għat-tfal u aktar. Il-Programm jinsab fuq in-notice boards. 

Mit-Tnejn 19 ta’ Frar sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar fis-6.30pm jibda kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ mmexxija minn Mons. Charles Attard.

It-Tlieta 20 ta’ Frar fil-5pm issir il-laqgħa tal-abbatini fl-Oratorju.

L-Erbgħa 21 ta’ Frar ser issir il-laqgħa għall-anzjani fl-Oratorju fit-3pm.

Il-Ħamis 22 ta’ Frar Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Filgħaxija ikomplu b’mod normali l-lezzjonijiet tal-katekeżi fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Frar fis-7.30pm ser issir Via Sagra fi Triq ir-Ruħ (it-triq taċ-ċimiterju) bi ħsibijiet miktubin miż-żgħażagħ u animata minnhom stess. Dan huwa mument ta’ talb miftuħ għall-komunità kollha. Inħeġġukom biex nipparteċipaw.

Il-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tavża biex dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Via Crucis nhar is-26 ta’ Marzu, sew reffiegħa u anke tfal, għandhom javviċinaw lil xi membru tal-kummissjoni jew xi ħadd mis-saċerdoti. Nieħdu wkoll l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li kienu nvoluti fil-preparazzjoni u l-organizzazjoni tal-pellegrinaġġ ta’ Ras ir-Randan biex seta jkun mument sabiħ ta’ talb u ġabra.

Infakkru li kull filgħodu fis-7am tintalab it-talba tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali.

Qed jitqassam il-fulejtt Dawl il-Punent bil-programm tar-Randan. Dawk li ma rċivewx kopja jistgħu jieħdu waħda minn ħdejn il-bibien tal-Knisja u jinstab online ukoll.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.